Hopp til innholdet

Årsmelding 2020

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år som ble overskygget av en koronapandemi vi gjerne skulle ha vært foruten. Konsekvensene av covid-19 og en økonomisk usikkerhet, preger fremdeles kulturlivet og landets kulturrom i det denne rapporten går i trykken. Men vi kan ikke annet enn å håpe og tro at kulturlivet klarer å reise seg igjen etter krisen. Men det vil ta tid, investering og krever tillit.

 

Les vår oppsummering av annerledesåret 2020 her

 

Oversikt over nøkkeltall for 2020

Innkomne søknader: 690*
Totalt antall ordinære tildelinger: 337
Total investeringssum for omsøkte tiltak: 353 859 929,-
Total søknadssum: 232 500 000,-
Totalt tildelt tilskudd: 42 029 175,-

*I tillegg kom det inn 102 søknader til den midlertidige ordningen kompensasjon for øvingsanlegg hvor det ble gjort 85 tildelinger.

Tilskuddsområdene:

Fremføringsutstyr – 20,5 millioner kroner
Øvingsutstyr – 4,6 millioner kroner
Bygg og akustiskeutbedringer – 11,4 millioner kroner
Kompensasjon for øvingsanlegg – 2,3 millioner kroner
Andre tilskuddsområder og prøveordninger – 3,1 millioner kroner