Hopp til innholdet

Kulturytring Drammen: Rom for kultur

Under årets Kulturytring Drammen inviterer Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus til debatt om kulturens infrastruktur og veien videre etter pandemien.

 

Tid og sted:

 

Kulturlivet har klamret seg fast og skal igjen ta plass i våre liv på den andre siden av koronakrisen. Men da er det viktig at det finnes lokaler hvor man kan øve og fremføre, og at rommene er egnet og rustet for framtidens behov. Er det nå vi endelig vil se en reell satsing på den kulturelle grunnmuren? Er det nå vi vil få opp bærebjelkene for at det igjen kan skapes og oppleves kunst og kultur over hele landet.

Kulturalliansens kartlegging viser at en stor del av lokalene som brukes i dag ikke er egnet til formålet. Allerede før pandemien var investeringsbehovet stort og tilskuddspottene små. Kulturrom fikk fra 2019 utvidet mandat uten at rammen har økt i tråd med oppdraget – og ordningen for regionale kulturbygg har 80 millioner mindre enn i 2013. Hva vil det kreve i kroner og øre for å styrke den fysiske infrastrukturen for kulturlivet og hvilke nye behov har oppstått som følge av koronakrisen? Hvor viktig er tilgang til lokaler for rekruttering og for å forhindre en storstilt kompetanseflukt

Medvirkende:
Annonseres senere