Hopp til innholdet

Husk søknadsfrist 1. mars!

En ny søknadsfrist nærmer seg og derfor har vi har samlet litt nyttig informasjon for dere som vurderer å søke tilskudd 1. mars (kl 23:59)!

En annerledes tid

Kultur-Norge har i nesten elleve måneder vært nedstengt eller underlagt restriksjoner. Men bak denne stengte fasaden er det fremdeles mange som jobber iherdig for at det skal finnes et kulturtilbud på den andre siden av krisen.

Vi ser det på søknadsmengden til Kulturrom at det finnes et pågangsmot som gjør at mange mobiliserer for å ruste opp istedenfor å gi opp. Vi er stolte av å være en tilskuddsordning som kan bidra til en langsiktighet i en fremdeles uforutsigbar framtid for landets kulturrom. Her finner du informasjon om vår søknadsfrist 1. mars!

 

Hvem kan søke?

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Hva kan vi søke om?

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

 

For å møte dette formålet administrerer vi offentlige midler til søknader som bidrar til  å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det finnes to kategorier for dere som søker:

Teknisk utstyr til kulturrom

  • Fremføringsutstyr
  • Øvingsutstyr
  • Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom

  • Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
  • Bygging av øvingslokaler

Les alt om hva dere kan få tilskudd til her

Hvordan søker dere?

Vi vet at det kan være vanskelig og omfattende å sette i gang med søknadsskriving. Derfor har vi en ressursside som kan komme godt med når dere skal begynne prosessen med å skrive søknaden.

Møt oss digitalt

Det nærmer seg søknadsfrist og Kulturrom setter i den anledning opp en rekke digitale informasjonsmøter om ordningene. Her får dere svar på hva dere kan søke om og tips til søknadsskriving!

 

Det er begrenset antall plasser og påmelding. Arrangementene vil ikke være tilgjengelige i opptak.