Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2020

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år som ble overskygget av en koronapandemi vi gjerne skulle ha vært foruten. Konsekvensene av covid-19 og en økonomisk usikkerhet, preger fremdeles kulturlivet og landets kulturrom ved inngangen til et nytt år. Men vi kan ikke annet enn å håpe og tro at 2021 vil bli mye bedre!

Håp for 2021

Vi må se for oss et år der det igjen kan åpnes opp for at landets kulturrom kan fylles med innhold og skape de opplevelsene og møteplassene vi har savnet i året som gikk.

Vi tror på et år der de mange permitterte kulturarbeidene har en jobb å komme tilbake til og at artister, musikere og skuespillere igjen kan stå på en scene. Vi håper på at vi i 2021 kan se en styrket satsing på hele næringskjeden og at det settes inn tiltak for å forhindre kompetanseflukt fra kulturbransjen.

Hvis det er mulig å trekke frem noe positivt fra 2020 er det kulturaktørenes evne til å samarbeide og evnen til å holde seg fast i usikkerhet og motgang.

Fra Kulturrom sitt perspektiv ser vi at lokaler og infrastrukturen for kulturen er viktigere enn noen sinne. Her er en liten oppsummering av året og ønsker for 2021:

MUO ble Kulturrom

I januar endret vi navn fra Musikkutstyrsordningen til Kulturrom! Navnefesten ble arrangert på Uhørt 8. januar sammen med gode kolleger, støttespillere, tilskuddsmottakere og samarbeidspartnere.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og daglig leder for Kulturrom Karen Sofie Sørensen feirer nytt navn

Rekordmange søknader – 41 millioner i tildelinger

Totalt i 2020 har vi tildelt over 41 millioner kroner og det har kommet inn rekordmange søknader

Økt fleksibilitet

I fjor åpnet kulturrom opp for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring av tiltak, rapportering og utbetaling. Det har gjorde vi for å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket til tross for koronakrise og utfordrende tider.

LES MER HER

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Øvingsanlegg er på mange måter et usynlig ledd, men en svært sentral del av kulturens infrastruktur. De fleste øvingsanlegg i privat regi, har falt utenfor alle lanserte krisepakker under koronakrisen. I april lanserte vi derfor en midlertidig ordning for å kompensere øvingsanlegg for tapte leieinntekter.
Kulturrom har de siste 10 årene investert store summer av fellesskapets midler i bygging og utrusting av øvingsanlegg, og vi anser det som svært viktig at disse investeringene går tapt da det vil koste mye mer å bygge dem opp igjen enn det koster å redde dem. Med denne ordningen har Kulturrom bidratt bidratt til at nærmere 30 aktører har klart å videreføre driften gjennom krisen.

LES MER HER

Nye prøveordninger

I 2020 har vi hatt en ny prøveordning for innleie av teknisk spesialutstyr. I tillegg har vi tilpasset eksisterende ordninger med mulighet for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr, samt planlagt vedlikehold av utstyr – noe som ikke har vært mulig tidligere.

Fagutvikling

2020 har vært et utfordrende år for den scenetekniske bransjen og fagansvarlig i Kulturrom har vært i tett dialog med en rekke aktører for å kunne bidra i denne krisen. På tampen av året ble den nye arrangementsserien Møterommet arrangert.

Fagsamlingen i 2020 fant sted på Union Scene i Drammen, 4. februar 2020 og hadde det overordnede temaet «bærekraftig teknikk». Foto: Kulturrom

Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet viste en vilje til å satse på kulturlivet, men vi savnet en uttalt satsing på kulturlokaler.

Vi arrangerte Kulturbudsjettdebatt sammen med en rekke andre organisasjoner og ballade.no samt var på digital høring i Kulturkomitéen på Stortinget.

Fra kulturbudsjettdebatt 9. oktober på Youngs i Oslo. Fra venstre: Himanshu Gulati fra Frp, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, moderator Håkon Haugsbø, Anette Trettebergstuen fra Ap, Freddy André Øvstegård fra SV Foto: Kulturrom

Ingen rom å miste

I 2020 så vi nok en rekordstor økning i søknader til Kulturrom. Men det hjelper ikke å investere fellesskapets midler i nye kulturrom, dersom vi mister flere rom som allerede er etablert og har bevist at de er dyktige på det de driver med.

Kulturrom har siden 2009 investert fellesskapets midler i en rekke scener og lokaler som er en viktig del av infrastrukturen for frivilligheten og det frie feltet. Flere sentrale kulturscener har driftsmodeller som gjør at de nå står i en vanskelig situasjon for å kunne overleve koronakrisen.

Vi trenger å beholde de lokalene og scenene som sitter på en verdifull og unik kompetanse. Vi trenger å beholde disse stedene som er drevet av folk med entusiasme for å formidle kultur. Vi trenger å igjen kunne oppsøke de møteplassene som vi har savnet når vi kommer på den andre siden av krisen. Vi trenger de rommene som er arbeidsplassene til musikere og kunstnerne. Vi trenger kulturrom og arrangører som er oppdragsgivere for kulturarbeidere og utleiefirmaene. Vi har ingen rom å miste.

«Vi trenger å igjen kunne oppsøke de møteplassene som vi har savnet når vi kommer på den andre siden av krisen.»

Vi ser et behov for at det i et kulturpolitisk perspektiv defineres: Hva er en levedyktig virksomhet i ren økonomisk forstand og hva er en virksomhet som samfunnet ønsker at overlever for å sikre en bredde og mangfold i kulturaktivitet på den andre siden av krisen?

Sikre de overlevingsvillige virksomhetene

Det finnes en rekke overlevingsvillige virksomheter som nå gjør alt for å komme seg gjennom denne krisen. Dette gjelder både teknikere med enkeltpersonsforetak, utleiefirma, øvingsfellesskap, scener og mange flere sentrale aktører som ser at de vil spille en viktig rolle i framtiden.

Dette fremheves også i den siste rapporten fra Menon om koronakrisen:

«På lang sikt er det god grunn til å fremheve at behovet for frie kulturelle uttrykk i samfunnet vil bli stadig større. Kultursektoren har en viktig rolle i å samle folk, og behovet for fysiske møteplasser i en stadig mer digital verden kan for mange fremstå som enda viktigere. « Menon-rapport 2020

Godt nyttår

Medlemmer fra styret og administrasjonen samlet til seminar høsten 2020

På vegne av Kulturrom vil vi ønske alle tilskuddsmottakere, fremtidige søkere, støttespillere og samarbeidspartnere et godt og bedre nytt år.