Hopp til innholdet

15,2 millioner til kulturrom over hele landet

Denne uken deler Kulturrom ut 15.2 millioner kroner til tilskuddsmottakere i hele landet! Se alle tildelingene her. 

Satsningsvilje til tross for pandemien

Til årets andre hovedsøknadsfrist fikk Kulturrom inn rekordmange søknader om tilskudd. Dette i en tid som har vært uoversiktlig og vanskelig for de fleste, og hvor pandemien har preget store deler av kultur-norges fremtidsutsikter.

Kulturrom er derfor veldig glade for å kunne dele ut over 15 millioner kroner til kulturtiltak i hele landet, som vil komme mange til gode i årene som kommer. 

Enormt behov

Kulturroms fordelingsutvalg har i denne runden behandlet 204 søknader med en samlet investeringssum på 144 millioner.
Det ble tildelt totalt 15,2 millioner kroner fordelt på 79 søknader fra hele landet. 

Tilskuddet dekker kun ca. 10 prosent av de samlede omsøkte investeringskostnadene.

Så langt i 2020 har Kulturrom mottatt over 612 søknader (mot 484 i 2019 og 268 i 2018) om tilskudd, med en investeringssum på ca. 313 millioner kroner. Totalt i 2020 har Kulturrom gitt over 40 millioner kroner i tilskudd til norsk kulturs infrastruktur.

Viktigere en noen gang

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene, og særlig i 2020. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk, er viktigere enn noen gang. Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien. – Karen Sofie Sørensen, daglig leder Kulturrom

NB: Neste hovedsøknadsfrist er 1. Mars 2021

Sitater fra tilskuddsmottakere:

Trykkeriet Scene (Trondheim) – Splitter ny scene i Trondheim får millioner til teknisk utstyr!

Vegard Bjerkan spiller konsert («Elektroklubb») med Stian Lundberg og Erlend Viken under åpningen av Trykkeriet Scene 13-15. August. Foto: Thor Egil Leirtrø

Trykkeriet er en helt nyoppstartet scene for teater, musikk og scenekunst i midtbyen i Trondheim. Den ble stiftet i sommer og har som mål å tilby lokaler til byens kulturutøvere for en så lav pris som mulig. Med 1.944.000,- kroner fra Kulturrom til lyd- og lysanlegg, blir det spennende å følge Trykkeriet Scene i årene fremover med mye kulturaktivitet for byens innbyggere.

Sitat:

«Dette tilskuddet fra Kulturrom utgjør en enorm forskjell, og letter en stor bør fra våre skuldre for de neste årene. At Kulturrom stoler på oss og tør å ta en sjanse på Trykkeriet Scene, spesielt midt under en pandemi, betyr utrolig mye både for oss og for en rekke artister, skuespillere og kunstnere i Trondheim og omegn. Vi lover å bruke hver krone på å legge til rette for så mye god kultur vi bare makter i årene fremover!»

– Martine Ildal Utne, daglig leder

Slakteriet scene (Hammerfest) – Ny og bedre konsertscene i Hammerfest!

Fra konsert på Slakteriet Scene som snart blir oppgradert med nytt, sårt trengt lydutstyr! Foto: Thomas P. Christensen

SOT Hammerfest ble etabler i 2018 som et serveringssted, men sommeren 2020 utvidet de lokalene og opprettet konsertscenen Slakteriet Scene til glede for kulturlivet i byen! Slakteriet Scene har ambisjoner om å arrangere 60-70 arrangement årlig, og er et friskt tilskudd til kulturlivet i Hammerfest. SOT Hammerfest AS mottar 547.000,- kroner til å oppdatere og utbedre det lydtekniske utstyret.

Sitat:

«For Sot Hammerfest og Slakteriet scene, som relativt nyetablert konsertscene, betyr tilskuddet fra Kulturrom enormt mye. Vi får nå mulighet å anskaffe en sceneteknisk produksjon som står til forventningene artistene har, og som gjør livet betraktelig mye lettere for oss som arrangør av 60-70 arrangementer årlig. Svært mange artister reiser rundt i nord uten egne produksjoner, og er avhengig av at spillestedene kan levere eget utstyr av riktig kvalitet, og gjennom tilskuddet vil vi nå kunne etablere oss som et naturlig spillested for artistene som tenker å legge reiseruten også helt nordligst i landet». 

-Tommy Niska, eier av Sot Hammerfest AS

Stødt (Ørsta) – Et viktig tilskudd til Ørstas rike kulturliv

Fra utekonsert med Sidebrok, sommeren 2019. Foto: Nils G. Dragnes

Stødt er en ny konsertscene i Ørsta der det lokale musikk- og kulturmiljøet skal kunne få vise seg frem. Ørsta har fra før et rikt kulturliv, men har savnet en mindre scene, med et stabilt tilbud gjennom hele året. Nå blir det endelig en realitet! Med 181.000,- kroner fra Kulturrom vil Stødts publikum og artister nyte godt av nytt lydsystem i årene fremover!

Sitat:

«Vi er svært takksame for støtta frå Kulturrom. Eit av Stødt sine hovudformål blir å gje lokalt musikk- og kulturliv ei fast scene å stå på, og med midlane får vi på plass profesjonelt utstyr som er heilt naudsynt for å framføre musikk og andre arrangement frå ei scene. Dette meiner vi er heilt vesentleg for at artistar og Stødt skal kunne skape gode opplevingar for publikum, så vel som for utøvarane sjølve.»

Styret, Stødt AS

SALT art & music (Oslo) – Nye muligheter på kaia

Foto: SALT

SALT art & music er en kulturscene i Oslo for musikk, scenekunst, film og litteratur. Med ambisjoner om å spre kunst og kultur i en annerledes innpakning til Oslos befolkning, har SALT etablert seg som en viktig kulturscene både før og under korona-pandemien. SALT mottar 187.500,- kroner fra Kulturrom til å utføre akustiske tiltak på amfiscenen Pyramiden, samt 170.000,- til fremføringsutstyr.

Sitat:

«Dette var den beste nyheten vi kunne fått i bokstavelig talt «mørketia» vi er inne i nå. SALT sin ambisjon er å presentere nasjonale og internasjonale kunstnere av høy kvalitet og unge entusiaster med glød og iver etter å utforske det kreative feltet innen musikk, teater og litteratur så vel som improvisasjonsmusikk. Nå kan vi få ferdigstilt vår drøm om en liten amfiscene hvor artist og publikum kommer «tett på» . Kapasitet på 50 (nå) og normal kapasitet på 100 personer.  – Kultursjef Erlend Mogård-Larsen. 

«Dette var en gladnyhet. Ikke bare for oss men for byens kunstnere. I 2021 skal vi fylle amfiscenen opp med scenekunst, impro, stand-up og konserter. SALT sitt hovedmål på kaia er å produsere kunst og kultur til byen, og for å unngå tomme lokaler vi vil nå la scenekunstnere og artister boltre seggratispå det som blir vår nye amfiscene. Tilbudet gjelder dagtid på hverdager og innbefatter alt fra kompanier som trenger et prøvelokale til miljøer og artister som vil utvikle nye øve eller utvikle nye konsepter.” – Sjur Marqvardsen, bookingansvarlig på SALT.

Ølen Kulturhus – Tettstedets storstue får kraftig oppgradering!

Ølen kulturhus driftes helt og holdent av et frivillig, engasjert og dugnadsvillig arbeidende styre. Dette  enorme engasjemet og dugnadsviljen har holdt liv i Ølens storstue, og sikret at tettstedet har et levende kulturhus med mye aktivitet. Nå tildeles de 570.000,- kroner til lysutstyr, lydmikser, mikrofoner og monitorsystem.

Sitat:

«Dette betyr enormt mye for et dugnadsdrevet kulturhus som Ølen Kulturhus er. Bortsett fra PA så har vi i bestefall utrangert sceneteknisk utstyr av det lille vi har, men det aller meste mangler vi og må leies for hvert arrangement. Når Kulturrom nå innvilger vår søknad betyr det at vi kan løfte opp den tekniske tilstanden for huset til et nivå som er forventet i 2020. For artister betyr det at de kan levere sitt beste og være trygg på at utstyret ikke hemmer de på noe vis og de kommer til et hus som er rigget for å ta imot de, enten det er lokale eller tilreisende. For vår del som arrangør kan vi tilbyr et hus som er i god teknisk stand og vi sparer masse dugnadstid og innleiekost på våre arrangement, men kanskje viktigst av alt så kan vi kan tilby publikum en bedre opplevelse og flere typer arrangement i et bredere spekter. Vi har jo litt færre hoder å dele kostnadene på her på bygda så det kan ofte gjøre det utfordrende å arrangere en del ting som blir for dyrt når alle kostnadene kommer på. Dette blir helt fantastisk og en svært etterlengtet oppgradering! Tusen takk til Kulturrom.»

-Jarle Ljosnes – styreleder Ølen Kulturhus