Hopp til innholdet

Intervju: Øveriet Sandvika

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere?
Vi tok en prat med daglig leder i Øveriet, Magnus Westgaard.

Hva er egentlig Øveriet Sandvika?

Høsten 2015 ble Øveriet kontaktet av Tanken, som er et kommunalt kulturhus i Sandvika med et stort mangfold av kulturelt innhold. De ønsket at Øveriet skulle etablere seg i Sandvika, for å dekke et økende behov for gode øvingsrom i kommunen og distriktet. Etter å ha vokst en del i Oslo gjennom flere år var dette en spennende tanke for oss, og dialogen startet i det små. Resultatet har blitt en ganske unik samarbeidsmodell, hvor øvingsanlegget Øveriet Sandvika har blitt til som et spleiselag mellom en privat kulturaktør (Øveriet), en kommunal aktør (Bærum kulturhus/Tanken), en privat gårdeier (Andenæs Eiendom) og en statlig støtteordning (Kulturrom). Øveriet Sandvika åpnet i august med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Vi er veldig stolte av det nye anlegget, og gleder oss stort over at det nå endelig er aktivitet i lokalene. Selv om driften er noe begrenset på grunn corona-situasjonen, er det nå aktivitet på alle rom!

Bilde fra et av de splitter nye øvingsrommene hos Øveriet Sandvika. Foto: Christian Zervos

Kan du fortelle om en kulturbegivenhet som rørte deg i år?

Jeg skulle gjerne ha sagt åpningsmarkeringen for Øveriet Sandvika… Men den ble markert i det stille, ikledd snekkerbukser og med kaffe på termos! Coronaen satte en stopper for alle planene våre om feiring og markering, både i Sandvika og for den nye avdelingen vår i Oslo som sto ferdig i april. Jeg har ikke fått med meg så mange kulturbegivenheter etter 12. mars. Jeg har vært prosjektleder for to forholdsvis store byggeprosjekter parallelt med jobben som daglig leder på Øveriet, midt i en pandemi som rammet vår bransje hardt. Så tiden har ikke strukket til for å utforske de nye digitale plattformene for min del. Men jeg var på konsert med Fieh i februar, det var overraskende forfriskende! Nesten sjokkerende hvor mange flinke musikere og artister som vokser opp og frem i Norge!

«Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider.» -Magnus Westgaard, daglig leder Øveriet

 

Hva driver deg?

Jeg hadde en opplevelse en del år tilbake i tid, helt i starten av Øveriet. Jeg tenker det var i 2008-2009, da Øveriet var kun én avdeling med 18 øvingsrom. Jeg jobbet fortsatt hovedsakelig som frilansmusiker, og hadde lager for utstyret mitt på Øveriet. Det var ikke alle spillejobber som var like givende, og det er mye rigging og slit som hører med et slikt yrke. Etter en sein spillejobb en lørdag skulle jeg sette ting tilbake på lageret, og trillet utstyret forbi flere rom hvor jeg kunne høre at det var band som øvde. Jeg var i utgangspunktet kjempesliten og litt lei etter en tung spillejobb, men ble fylt av energi og entusiasme da det gikk opp for meg at her sitter det mange musikere midt på natta og koser seg med det de elsker å drive med. Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider – i lokalene som startet med en drøm jeg delte med min kollega Gerhard Mork. Dette ble et skjellsettende øyeblikk som skulle definere retningen livet mitt skulle ta. Det gikk opp for meg hva som gir meg energi, og hva som virkelig driver meg. Dette har drevet meg i alle Øveriets byggeprosjekter siden, og i det daglige arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere driften av våre øvingsanlegg.

«Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Uten Kulturroms tilskudd hadde Øveriet fortsatt kun bestått av de 18 øvingsrommene vi bygde i 2006. Dette første byggeprosjektet ble til med egne midler – sparepenger, salg av leilighet, privatlån med sikkerhet i foreldres boliger – og veldig høy grad av egeninnsats og ungdommelig galskap! Da vi gjorde alvor av drømmen om å vokse i 2012 (avdeling 2, med 10 nye øvingsrom), skjønte vi at ting måtte planlegges og gjennomføres på en litt bedre måte enn i 2006. Det er utrolig dyrt å bygge gode øvingsrom som imøtekommer krav til blant annet akustikk, lydisolasjon, ventilasjon, logistikk og HMS. Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene. Så uten støtte fra Kulturrom hadde avdeling 2 og alle påfølgende prosjekter blitt skrinlagt. For Øveriet Sandvika sin del så fungerte støtten fra Kulturrom som en slags katalysator for å skaffe til veie resten av investeringsmidlene som trengtes for å kunne realisere prosjektet. Både i form av å være et slags «godkjent-stempel» overfor våre nye samarbeidspartnere, men også på den måten at hver krone investert i prosjektet utløste mer midler enn det hver enkelt investerte – på grunn av forhåndsinnvilget støtte fra Kulturrom.

Øveriet Sandvika åpnet i august 2020 med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Foto: Christian Zervos

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Øveriet Sandvika?

Alle rommene våre er nå tatt i bruk, og det ser foreløpig ut til at Øveriet Sandvika vil klare seg gjennom den skjøre oppstartsperioden, til tross for corona-situasjonen. Dette er i stor grad takket være et godt samarbeid med Tanken og Bærum kommune, som har gitt oss mulighet til å redusere leieprisene en stund fremover. Ingen vet hvor mange måneder eller i verste fall år denne situasjonen vil vare, men det er all grunn til å tro at vår bransje vil være rammet i lang tid. I Sandvika har vi foreløpig klart oss uten hjelp fra Kulturroms kompensasjonsordning (som har vært redningen for Øveriet Oslo), men vi håper jo at det fortsatt er tilsvarende ordninger tilgjengelig så lenge bransjen vår har behov for hjelp. I tiden fremover vil mye dreie seg om å klare å holde åpent til tross for økt smitte i samfunnet. Det handler om fortsatt fokus på smittevern og beredskap, og raske tiltak ved eventuelle negative endringer i situasjonen. Når situasjonen om forhåpentligvis ikke så alt for lenge har blitt vesentlig bedre, og restriksjonene har blitt fjernet, gleder vi oss til å begynne arbeidet med å flette Øveriet Sandvika inn i resten av driften på Tanken. Det er mange potensielle synergier ved å være samlokalisert med et så kreativt og mangfoldig kulturhus. Foreløpig må alle holde seg stort sett inne på sitt eget rom, noe som er vel og bra. Men det er når kreativ energi møtes over en kopp kaffe, eller utenfor en åpen dør hvor den nyeste miksen til nabobandet spilles, at det virkelig oppstår magi!

Øveriet Sandvika AS fikk tilskudd fra Kulturrom på 2 000 000,- til bygging av 8 øvingsrom tilknyttet Tanken, våren 2018.