Hopp til innholdet

Stor økning i antall søknader til Kulturrom

Kulturroms andre hovedsøknadsfrist var 1. september. Rekordmange søkte tilskudd.

Da portalen stengte kl. 13:00 den 1. september, kunne vi telle 248 søknader i bunken. Fra før av i år har Kulturrom fått inn 272 søknader fra hele landet, noe som resulterer i et rekordantall allerede før året er omme. Søknadene dekker et bredt spekter av sjangre og uttrykk, samt viser en god geografisk spredning.

Fikk du ikke søkt tilskudd denne runden? Sjekk om behovet ditt dekkes av ordningene med månedlige søknadsfrister her.

Dobling fra 2018

Sammenlignet med 2018 ser vi en dobling i antall søknader og en stor økning i den totale søknadssummen. Dette kommer blant annet som en følge av utvidelsen av ordningen til også å gjelde kor, korps og teater i 2019, men Kulturrom ser også en markant økning fra 2019, da utvidelsen trådde i kraft.

Oversikt over antall søknader:

  • 2018 – 268 søknader
  • 2019 – 484 søknader
  • 2020 – 520 søknader (så langt)

Daglig leder Karen Sofie Sørensen ser på utviklingen som et tydelig tegn på hva som trengs fremover:

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk, er viktigere en noen gang. Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien.

Fra tilskuddsmottaker Verkstedhallen på Svartlamoen i Trondheim. Foto: Thor Egil Leirtrø