Hopp til innholdet

Intervju: Tou

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou i Stavanger.

Hva er egentlig Tou?

Det er ikke så lett å beskrive med noen få ord, for vi er så mye for forskjellige målgrupper. Vi liker å kalle oss en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena, det er den enkleste beskrivelsen. Tou består altså av mange elementer. For byens kunstmiljø er vi et produksjonshus, for publikum er vi et visningssted for kunst, for bydelen er vi en møteplass. Slik fungerer vi i en herlig symbiose hvor vi drar nytte av hverandre, hvor Tou fasiliterer for utveksling av fagkompetanse og møter mellom kunstnere fra ulike kunstfelt og publikum. 

Fra 2001 ble de tidligere lokalene til Tou Bryggeri gradvis tatt i bruk etter at de hadde stått tomme i mange år. Det var et byutviklingsprogram som inviterte aktører innen musikk og visuell kunst for å vurdere potensialet i den gamle bygningsmassen. Stavanger Øst var den gangen det nærmeste vi kom i Norge til å definere som slum. Utviklingen gikk sin gang med gradvis profesjonalisering og utvidelse av programmet. I 2009 ble bygningsmassen kjøpt av Stavanger kommune som fremdeles er våre huseiere. Lokalene har siden blitt utviklet til prøvesaler, prosjektrom, scener, serveringsteder , vinyltrykkeri, musikkstudiofelleskapet Tou Lyd og Tou Atelierhus. Disse møteplassene benyttes til utleie, produksjon og presentasjon av musikk, visuell kunst og scenekunst.

«Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.»

I dag disponerer Tou 12.600 kvadratmeter med scener og produksjonsrom, atelier og øvingsrom. Vi har opp mot 450 arrangementer i året og er ett av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Telles alt besøk med, utleie som Tou gjør og folk som bare drikker og gjerne spiser, ble samlet besøk 448.900. Det er et stort tall, som kvalifiserer Tou til å være en av landets største, men det er også bare et tall, brukt her for å illustrere en størrelse. Ett annet tall, og kanskje mer relevant, er at Tou per august 2020 håndterer 80 leiekontrakter som igjen består av ca 200 profesjonelle utøvere innen kunst og kultur.

Tou er ikke bare ansvarlig for publikumsaktiviteten og kuratering av utleieenhetene. Vi er også største eier i andre selskap som Fortou (take-away mat), Øst (bar) og T-Time Vinyl Plant (plater og vin). Du skjønner tegningen, det er gjennomorganisert, det er samarbeid i klynger og nettverk, og det er et stort fokus på salg og utleie slik at programmet finansieres av egeninntjening.

Foto: John Rodger

Kan du beskrive to konserter som rørte deg i 2019?

Siden jeg er ekstremt inhabil når det kommer til musikkprogrammet på Tou er det vanskelig å bare velge ut to konserter, utstillinger eller annet. Men den første konserten jeg tenker på som stikker seg ut er konserten med Silvana Imam. En artist vi jobbet lenge med å få inn i programmet på Tou. Når det så ut som det hadde ordnet seg dukket det opp nye utfordringer, men vi fikk det til til slutt. Når konsertdagen endelig kom og jeg var litt nervøs for hele opplegget fikk jeg tårer i øynene når hun entret scenen og leverte varene til toppkarakter. En annen konsert som stikker seg ut er Kanaan som spilte på Loftet på Tou. Ett rom med en helt fantastisk akustikk som egner seg bra til akustiske og smalere eksperimentell musikk. Kanaan spilte mer en rockekonsert enn jeg hadde forventet, til stor glede for samtlige av de oppmøtte. Samspillet og blandingen av sjangere til dette bandet er helt formidabelt. Og å stå så tett på en trommis som spiller fletta av de fleste er noe jeg kan sette pris på. Når jeg kom på jobb morgenen etter lå det knuste skifer fra taket på bakken. Det ble en uplanlagt taksjekk etter den konserten…

Hva driver deg?

Jeg tror hovedgrunnen til at jeg og resten av kollegiet biter oss fast i rollene våre her på Tou er at vi ser at vi gjør en forskjell. Vi har bidratt til å utvikle Stavanger som en faktisk kulturby, og kan vel si at fokuset på produksjon gir en ekstra dimensjon til tilfredsstillelsen.

På Tou er ingen arbeidsdager like, og det er enormt inspirerende å jobbe i et miljø med så mange forskjellige kunstnere i ulike fagområder.

Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.

Det hjelper selvsagt også med så mange gode tilbakemeldinger fra både kunstnerne som jobber her og publikum som kommer på arrangementene våre.

«Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Det betyr alt. Lyd, lys, backline, sceneteknisk utstyr og akustiske tiltak er dyrt. Derfor er tilskudd til slike investeringer helt avgjørende for Tou sin programvirksomhet og for etableringen av Tou Lyd. Utstyr som i sin tid ble støttet av Musikkverkstedordningen er fortsatt i flittig bruk og tildelinger fra MUO og Kulturrom har sørget for at Tou nå er godt på vei mot den scenetekniske standarden vi vil ligge på. Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss. Til slutt er det publikum som da sitter igjen med en flott konsert eller scenekunst opplevelse. Med et Tou som vokser og utvikler seg, ny teknologi og nye krav fra produksjoner vil det også videre være behov for scenetekniske investeringer. Derfor er vi sjeleglade for Kulturroms eksistens.

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Tou ?

Godt spørsmål. Som alle andre kulturaktører opplever vi en hverdag der både markedet vårt og mulighetene for å opprettholde kunstneriske målsetninger er rasert. Publikumskapasiteten i salene er nede i 20% og vi er tvunget til å redusere hyppigheten på arrangement. Der vi i høysesong skal ha opp til 10 arrangement pr uke, er vi nå i høst nede i 2 arrangement. Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet. Dette er noe vi fokuserer veldig på, der nøkkelposisjoner med spisskompetanse beskyttes. Vi har per august 50% av de ansatte i permittering. Dette vil nok være vedvarende gjennom hele perioden.

«Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet.»

Rent økonomisk vil vi greie oss ganske bra. Vi har jobbet strategisk over 10 år på å utvikle en økonomisk modell der vi er lite sårbare for svingninger. Vi har 5 økonomiske grunnpilarer som består av Offentlig støtte, Husleie på produksjonslokalene, Programinntekter, Barinntekter og Utbytte fra de selskapene vi eier. Selv om en eller to av disse svikter, greier vi å overleve uten for dramatiske endringer. Derfor holder vi også fast på de kunstfaglige strategiene og ambisjonene våre. Det kommer en tid etter Covid-19 også.

Tou fikk en tildeling på 795 000 kroner til lysutstyr i første tildelingsrunde i 2020.