Hopp til innholdet

Oversikt: Hva gis det tilskudd til?

Kulturrom har flere ulike tilskuddsområder. I denne artikkelen har vi satt opp en liste over hva som faller innenfor, og hva som faller utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområder.

Innkjøp av fremføringsutstyr til musikk, teater og dans

Det gis tilskudd til det tekniske grunnutstyret som trengs i forbindelse med avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans.
Felles for utstyret det gis tilskudd til er at det skal holde nøktern standard for angitt bruk.

Lydutstyr:
-PA- anlegg (høyttalerflate med forsterker), lydmikser, monitorsystem, kabling, etc.
-Mikrofoner.
Merk: Trådløse mikrofoner gis i noen tilfeller til Kulturarenaer. Det må synliggjøres at det er et behov for dette i forbindelse med fremføring av musikk, teater eller scenekunst. Det er ikke være mulig å søke om trådløse mikrofoner til konferansebruk. Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, som blant annet inkluderer trådløse mikrofoner.
-DJ-utstyr.
-Backline (gitarforsteker, bassforsterkere, trommesett, stagepiano, flighter)
Merk: Ved behov for mer spesialisert backline må dette begrunnes særskilt og bruksfrekvensen må komme frem i søknaden.
-Instrument til fellesbenyttelse av korps, orkestre, spelemannslag etc.
Merk: Korps og orkestre som faller inn under Instrumentfondene kan ikke motta tilskudd til instrumenter til felles benyttelse.

Lysutstyr
Det gis tilskudd til lyskilder, lysbord/lysstyring, lysdimmer, kabling og røykmaskin

Øvrig sceneteknisk utstyr
Det gis tilskudd til trosserigg i tak, sceneplattinger, dansematter og notestativ m/lys.
Det gis i noen tilfeller tilskudd til scenetepper og sceneinndekning.
AV- utstyr som projektor og lerret og utstyr til streaming:
Per i dag er det ikke gitt tilskudd til dette. Ved en eventuell søknad om dette må behovet begrunnes særskilt og søker må tydeliggjøre langsiktigheten i bruken av dette utstyret.

Innkjøp av øvingsutstyr – mer enn 50.000,-

Det gis tilskudd til utsyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Kulturrom benytter seg av følgende standardsatser:
Sanganlegg * 30.000,-
Sanganlegg m/ sub* 46.000,-
Trommesett inkl cymbaler 12.000,-
Gitarforsterker 7.500,-
Bassforsterker 7.500,-
Keyboard/stagepiano 10.000,-
Cymbalpakke 4.000,-
Keyboardstativ 500,-
Notestativ & notelys (ifm tilskudd til konsertarrangører og spillesteder) 1.000,-.

*Sanganlegg: 2 aktive høyttalere m/stativ og kabler, 1 mikser, 4 mikrofoner m/kabler og stativ.

I tilfeller der behovet for sub-høyttaler er godt begrunnet vil det kunne bli gitt tilskudd til det. 

For større slagverksinstrumenter til korps legges følgende standardsatser til grunn for beregningen av tilskudd:
Pauker 100.000,-
Rørklokker 75.000,-
Marimba 75.000,-
Xylofon 40.000,-
Klokkespill 40.000,-

Til musikkuttrykk som elektronisk musikk og Rap/Hip-Hop gis det tilskudd til:
Datamaskin
Software
Lydkort
Mikser/kontrollflate
Monitorer
Headset / headsetforsterker
Vokalmikrofon
DJ mikser/kontroller
CD/LP spiller til DJ
Midikeyboard

Enkle romakustiske tiltak i lokaler

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer

Det gis tilskudd til lydisolering:
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Det gis tilskudd til bygging av øvingslokaler.
Det gis tilskudd til lydisolasjonstiltak og romakustiske tiltak i forbindelse med bygging av øvingsrom og lokaler til fremføring.
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Følgende utstyr og tiltak faller per i dag utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområde:

Personlige instrumenter.
Forbruksvare, som f.eks trommeskinn, gitarstrenger, instrumentstativ, lyspærer, gaffatape, røykvæske.
Rekvisita som noter, uniformer, drillutstyr etc.
Kulisser, scenografi, kostymer, sminke, transportmiddel (f. eks. tilhenger).
Honorar og reisekostnader (instruktører, regissører etc).
Verktøy, stiger, talerstol, teleslynge.
Barrikader.
Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler.
Miljøbelysning og salslys.
Strøm (elektriker).
Reparasjoner (*prøveordning for tilskudd til planlagt vedlikehold og reparasjon er et unntak).
Det gis ikke tilskudd til løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett etc.
Det gis ikke tilskudd til brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS tiltak og heis.

Listene og eksemplene i dette dokumentet er ikke uttømmende.