Hopp til innholdet

Oversikt: Hva gis det tilskudd til?

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans. Her er en rask oversikt over hva som faller innenfor, og hva som faller utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområder. 

Fremføringsutstyr til musikk, teater og dans

Vi gir tilskudd til teknisk grunnleggende utstyr til avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans. 

Det gis tilskudd til det Kulturrom anser som tekniske grunnutstyret i forbindelse med avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans.

Lydutstyr:

-PA- anlegg (høyttalerflate med forsterker), lydmikser, monitorsystem, kabling, etc.
-Mikrofoner.
Merk: Trådløse mikrofoner gis i noen tilfeller til Kulturarenaer. Det må synliggjøres at det er et behov for dette i forbindelse med fremføring av musikk, teater eller scenekunst. Det er ikke være mulig å søke om trådløse mikrofoner til konferansebruk. 
-DJ-utstyr.
-Backline (gitarforsterker, bassforsterker, trommesett, stagepiano, flighter)
Merk: Ved behov for mer spesialisert backline må dette begrunnes særskilt og bruksfrekvensen må komme frem i søknaden.
-Store slagverksinstrumenter til felles benyttelse av korps, orkestre, spelemannslag etc.
Merk: Korps og orkestre som faller inn under Instrumentfondet kan ikke motta tilskudd til instrumenter til felles benyttelse.

Lysutstyr

Det gis tilskudd til lyskilder, lysbord/lysstyring, lysdimmer, kabling og røykmaskin

Øvrig sceneteknisk utstyr

– trosserigg i tak, sceneplattinger, dansematter og notestativ m/lys.
– scenetepper og sceneinndekning.
AV- utstyr som projektor og lerret og utstyr til streaming:
Per i dag er det ikke gitt tilskudd til dette. Ved en eventuell søknad om dette må behovet begrunnes særskilt og søker må tydeliggjøre langsiktigheten i bruken av dette utstyret.

Øvingsutstyr 

Vi gir tilskudd til utsyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Det vil si at dere er flere band, dansegrupper/kompanier eller flere teaterlag som bruker et øvinglokale. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Kulturrom benytter seg av følgende standardsatser:

Sanganlegg * 36.000,-
Sanganlegg m/ sub’er * 53.000,-
Trommesett inkl cymbaler 15.000,-
Cymbalpakke 5.000,-
Gitarforsterker 10.000,-
Bassforsterker 10.000,-
Keyboard/stagepiano m/stativ 15.000,-
Midikeyboard 4.000,-
Lydkort 4.000
2 høyttalere m/stativ og kabler** 8.000,-
4 vokal-mikrofoner m/stativ og kabler (mikrofonpakke) 10.000,-
2 aktive høyttalere m/stativ og kabler (høyttalerpakke sanganlegg) 18 000,-
2 sub’er m/høyttalerkabler 17.000,-

*Sanganlegg består av: 2 aktive høyttalere m/stativ og kabler, 1 mikser, 4 vokal-mikrofoner m/stativ og kabler. Sanganlegg m/sub’er har i tillegg 2 sub’er m/kabler.
** til bruk med PC/MAC/lydkort

For større slagverksinstrumenter til korps legges følgende standardsatser til grunn for beregningen av tilskudd:
Pauker 100.000,-
Rørklokker 75.000,-
Marimba 75.000,-
Vibrafon 65.000,-
Xylofon 40.000,-
Klokkespill 40.000,-

Merk: Korps og orkestre som faller inn under Instrumentfondet kan ikke motta tilskudd til instrumenter til felles benyttelse.

Skal dere søke om utstyr som skal brukes til både fremføring og øving, kan dere velge om dere bruker skjema til øvingsutstyr eller fremføringsutstyr. Dere må da sørge for å legge ved obligatorisk dokumentasjon som oppfyller begge kravene:

Til musikkuttrykk som elektronisk musikk og Rap/Hip-Hop gis det tilskudd til:

Datamaskin
Software
Lydkort
Mikser/kontrollflate
Monitorer
Headset / headsetforsterker
Vokalmikrofon
DJ mikser/kontroller
CD/LP spiller til DJ
Midikeyboard

Utstyr til både øving og fremføring?

Bruker dere skjema for øving, må dere også legge ved en oversikt over arrangementer for i år og forrige år med navn på utøvere og scener, samt sjanger og dato for arrangementene. Bruker dere skjema for fremføringsutstyr må dere ha med en oversikt over hvem som bruker lokalet til øving, hvor ofte rommet brukes til øving (antall dager/timer i uka og antall uker i året).

Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-)

Vi gir tilskudd til tiltak som skal forbedre lydkvaliteteten i et rom og tiltak som gjør et scenelokale, øvingsrom eller prøvelokale bedre for utøvere innen musikk, teater og dans. Dere kan blant annet søke om:
– Akustikkplater til å montere i tak og på vegger.
– Moltontepper for tildekning av vegger 
– Eventuelle andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.
– bygging av dansegulv eller en liten scene
– dansematter
– ballettbarrer
– speil
– scenetepper

Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-)


Vi gir tilskudd til å forbedre akustikk, lydisolere og bygge scene-, øving- og prøvelokaler. Alle som søker Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-),  må først gjennomføre et akustisk forprosjekt.

Dere kan blant annet søke tilskudd til å:

– forbedre akustikken og lydisolasjonen i eksisterende lokaler
– bygge om lokaler til egnede øvingsrom eller prøvelokaler
– etablere et scenelokale
– andre tiltak for bedre lokaler

Følgende utstyr og tiltak faller per i dag utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområde:

Under finner dere noen eksempler på hva Kulturrom mottar søknader om tilskudd til, men som vi per i dag ikke betegner som teknisk grunnutstyr til øving og fremføring av musikk, teater og dans, og som vi derfor normalt ikke har anledning til å prioritere:

 • Teknisk utstyr til kinodrift som projektor og lerret
 • Strømmeutstyr
 • Rekvisita og forbruksmateriell som noter, uniformer, drillutstyr, trommeskinn, gitarstrenger, lyspærer og liknende
 • Scenografi, kulisser, kostymer eller sminke
 • Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler
 • Miljøbelysning og salslys i publikumsområde
 • Verktøy og stiger
 • Barrikader
 • Kostnader tilknyttet elektriker og utbedring av elektrisk anlegg
 • Løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett og lignende
 • Brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS-tiltak, ENØK-tiltak og heis
 • Honorar og reisekostnader til instruktører, regissører og lignende).

 

Merk: Listene og eksemplene er ikke uttømmende.