Hopp til innholdet

Økt fleksibilitet ved gjennomføring av innvilget søknad

Koronautbruddet har truffet norsk kulturliv hardt og evnen til å investere i lokaler og utstyr har for mange endret seg siden søknadsfristen 1. mars 2020. Kulturrom ønsker å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket. Vi åpner dermed for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring av tiltak, rapportering og utbetaling. 

Fleksibiliteten vil gjelde alle tilskuddsmottakere som har mottatt vedtak før 1. juli 2020, som ikke har ferdigstilt sitt omsøkte tiltak.

En forutsetning for økt fleksibilitet ved gjennomføring av tiltaket er at tilskuddet benyttes i tråd med det skisserte formålet i søknaden og innenfor den gitte tilskuddsrammen

Økt fleksibilitet ved gjennomføring av tiltakene kan blant annet innebære: 

  • Utvidet rapporteringsfrist
  • Mulighet til å dele opp innkjøp
  • Mulighet til å søke om forskuddsutbetalinger
  • Mulighet til å gjøre justeringer innenfor tilskuddsrammen  ( f. eks justering av antall komponenter)
  • Fleksibilitet ved beregning av tilskudd innenfor tilskuddsrammen

For å behandle en forespørsel om fleksibel gjennomføring av tiltak trenger vi følgende:

  • Kort beskrivelse av hvordan dere er påvirket av koronakrisen, og hvilke utfordringer dette medfører for å benytte tilskuddet fra Kulturrom.
  • Detaljert beskrivelse av hvilke konkrete endringer dere ønsker å gjøre i forbindelse med innkjøp/gjennomføring av tiltak og begrunnelse for disse vurderingene. Det vil hos Kulturrom bli vektlagt langsiktighet og gode tekniske løsninger. Det foretrukne formatet her er Excel. 

For alle søknader fra 2020, sendes forespørselen som melding gjennom søknadsportalen, skjema.kulturrom.no.

Har du saksnummer fra 2019 eller tidligere? Send forespørselen til postmottak@kulturrom.no. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. Generelle spørsmål kan sendes til post@kulturrom.no, eller ved å ringe 21 37 88 10.