Hopp til innholdet

Ordning for musikkbinger avsluttes

Siden 2009 har ca 200 musikkbinger sett dagens lys ved hjelp av midler fra Kulturrom. Færre søknader og nye, endrede behov, gjør at ordningen nå avsluttes.

200 musikkbinger i hele landet

I 2009 lanserte Kulturrom (da Musikkutstyrsordningen) en tilskuddsordning for bygging av musikkbinger tilpasset det rytmiske feltet. Dette ble gjort for å imøtekomme behovet for øverom på steder der man ikke hadde tilgang til egnede lokaler. Siden den gang har ca 200 musikkbinger blitt bygd med midler fra Kulturrom, i hele landet. Disse vil være gode og viktige arenaer for øving innen rytmisk musikk i mange år fremover.

Musikkbingene i Alta stod klare i 2018 og er flittig brukt.
Foto: Kulturrom

Markant nedgang i søknader

Vi har derimot sett en markant nedgang i antall søknader om tilskudd til musikkbinger de siste årene og vi ser samtidig en økning i søknader rettet mot øvingsrom i allerede eksisterende bygg, og til øvingsrom i nye, permanente byggeprosjekter. Etter utvidelsen av Kulturroms mandat, mener vi derfor det er naturlig og riktig å avslutte denne ordningen nå, slik at disse midlene kan bli brukt her. Dette vil også gi større fleksibilitet i blant annet romstørrelser og akustikk, som igjen vil føre til en bredere dekning i det spekteret av kulturuttrykk vi nå omfavner som Kulturrom.