Hopp til innholdet

Tiltak for et felt i krise

Utbruddet av koronaviruset (COVID-19) og tiltakene myndighetene har iverksatt for å bekjempe spredningen, har ført til en svært vanskelig situasjon for alle som driver med musikk, dans og teater. Kulturrom jobber kontinuerlig med å finne løsninger for alle våre interessenter i denne ekstraordinære situasjonen.

De fleste arrangementer og øvinger er avlyst, og mange kjenner nå på en usikkerhet rundt hvordan fremtiden vil se ut. Stortinget har allerede vedtatt en rekke gode tiltak for å hjelpe frilansere uten oppdrag og faste ansatte som nå er permitterte. De statlige tiltakene er ekstremt viktige for denne sårbare gruppen.

Men andre har nå mistet hele sitt inntektsgrunnlag. For å redde kulturarenaene, som er selve grunnmuren for kulturlivet, trenger vi en reell kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging og avlysning av arrangement. Denne må omfatte både arrangører, øvingsanlegg og tekniske leverandører. Regjeringens kompensasjonspakke på 300 millioner kroner for bortfall av billettinntekter er dessverre ikke i nærheten av å være nok til å dekke det reelle behovet.

Konsertarrangørene alene melder om tap på 430 millioner for perioden mars-april og et ytterligere forventet tap på 2,8 milliarder kroner for perioden mai-september dersom denne situasjonen vedvarer.

Krisen har også rammet de tekniske leverandørene svært hardt. En utvidet kompensasjonspakke som dekker 25% av omsetning basert på fjorårets tall vil være en god start for å sikre denne delen av verdikjeden i tiden fremover.

Det er i tillegg helt avgjørende at vi sikrer overlevelsen til øvingsanlegg og produksjonslokaler. Disse opplever nå en sviktende betalingsevne hos sine leietakere grunnet avlyste arrangementer. Det bør umiddelbart etableres en støtteordning for utøvere slik at de blir i stand til å dekke sine leiekostnader.

Ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan bistå med i tiden fremover.

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. Flere tiltak kommer i tiden fremover, disse finner du her:

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsrom

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserer derfor en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Tiltak for tilskudd og rapportering

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. 

Kurs og praksisplasser

Som følge av situasjonen vil alle ordinære kurs og praksisplasser i regi av Kulturrom utsettes på ubestemt tid. Vi vil imidlertid holde nettbaserte kurs og workshoper innenfor ulike temaer, disse kan du lese mer om her: