Hopp til innholdet

Teknikk i balanse – søknadsfrist 1. april

Teknikk i balanse er et samarbeid mellom Kulturrom og Balansekunst, og en av våre viktigste kompetansesatsninger. Prosjektet hadde oppstart i 2013 med formål om å bidra til jevnere kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet. Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner, ikke-binære og transpersoner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praktikantene vil få et skreddersydd praksisprogram og mentor i praksisperioden.

Hvem kan søke om praksisplass?

Målgruppen for praksisplassordningen er kvinner, ikke-binære og transpersoner som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys-, lyd- eller sceneteknikk.

Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet profesjonelt nettverk. Har du en del erfaring fra før av kan du søke ordningen om å få utvidet eller annen praktisk praktisk erfaring, samt bredere nettverk i feltet. Vi vil ta en prat i forkant for å kartlegge ønsker og mål for praksistiden og skreddersy praksisprogrammet for deg.

Tidligere deltagere i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaene de har vært utplassert hos i etterkant. Det tilbys praksisplass til tre personer og Kulturrom og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde.

Praktisk info

Du vil få svar på søknaden ca. fire uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du to uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden.

Kulturrom dekker faktiske kostnader knyttet til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale. I tillegg vil du få en sum utbetalt per praksisdag etter fastsatt sats, som kompensasjon for eventuell annen tapt arbeidsinntekt. Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner. Merk at søker må være over 18 år.

Kontakt

Kontakt gjerne Guro Furunes Pettersen på guro@kulturrom.no eller 917 511 35 hvis du lurer på noe.

Søknadsfrist er 1. april 2020 kl 23:59.

NB: Søker må være over 18 år gammel, personlig egenhet vektlegges. Ordningen er åpen for kvinner, ikke-binære og transpersoner.