Hopp til innholdet

Sceneteknikkens utfordringer – kartlegging av feltet

De siste årene har det vært et økt fokus på profesjonalisering av musikkfeltet. Med stadig høyere krav til musikernes livepresentasjon, opplever vi i perioder stor mangel på kvalifiserte lysdesignere og lys- og lydteknikere.  Hvorfor?

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. Derav har Kulturrom inngått et samarbeid med Daniel Nordgård og Universitetet i Agder (UiA) for å kartlegge scenetekniske yrker. Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold, samt kjønnsbalanse og muligheter for en normalisert hverdag. Vi er i tillegg en av partene i arbeidsgruppen for opprettelsen av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, nedsatt av Creo.

Under by:Larm fikk vi med oss representanter fra arbeidsgruppen, bestående av Tone Østerdal (Norske Konsertarrangører), Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke), Geir Johansen (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) og moderator Kjersti Vikør (Kulturrom). De diskuterte utfordringer og mulige løsninger knyttet til de foreløpige resultatene som ble lagt frem ved Daniel Nordggård (UiA).

En profesjonalisert musikkbransje i alle ledd? 

Vi opplever generelt et økt fokus på profesjonalisering i bransjen forøvrig når det kommer til utdanningsmuligheter, arbeidsforhold, kjønnsbalanse etc. Men ser at vi ikke sitter med god nok informasjon om disse områdene når det kommer til det scenetekniske feltet.

«Det har vært mye snakk om profesjonaliseringen i musikkbransjen de siste årene, men vi må ikke innbille oss at vi er ferdig jobba. Teknikerne utgjør en yrkesgruppe som alle i livefeltet er helt avhengige av, men som vi vet forsvinnende lite om arbeidsforholdene til. Derfor er det på høy til at vi setter fokus på akkurat dette nå.»  – Tone Østerdal, daglig leder Norske Konsertarrangører.

Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Foto: Ellen Lorenzen

Mangel på kvalifisert personell

Det har allerede i flere år vært påpekt fra det scenetekniske feltet at det i perioder er stor mangel på kvalifisert personell. Samtidig har den eneste lystekniske utdanningen på høyere nivå i Norge forsvunnet, og de tilgjengelige lydtekniske utdanningene er i all hovedsak utdanninger innen studioteknikk. Den beinharde konkurransen og forventningene i livemarkedet, både i Norge og internasjonalt, gjør at livepresentasjonen til musikerne er uhyre viktig.

«I en tid hvor inntektsgrunnlaget for musikere og feltet generelt har hatt en dreining fra studioinnspilt musikk til konsertvirksomhet er det svært uheldig at vi ikke kan tilby en bransjetilpasset høyere utdanning for det scenetekniske feltet i Norge. For å levere å levere konkurransedyktig kvalitet på produktet trengs det kvalifiserte lydesignere og lys- og lysteknikere.» – Kjetil Wevling, fungerende daglig leder Kulturrom.

For å ha en god sjanse for å lykkes med opprettelsen av nye utdanninger, må både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden jobbe sammen og presentere en ferdigstilt plan. Det ble derfor på slutten av 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe for opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge.

Hva vet vi egentlig?

En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene.

Daniel Nordgård, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
Foto: Jørund Pedersen

«Veien til lyd- og lyspulten går gjennom mislykkede musikk-karrierer, uutholdelig teoretiske skolefag, eller fullspekkede menigheter med topp utstyr og masse hjerterom! Eller? Vi vet egentlig forferdelig lite om veiene inn i tekniker-rollen, hva som er deres ambisjoner og hvordan arbeidshverdagen egentlig er. Kanskje er det på tide å lære litt mer om denne yrkesgruppen som tross alt er helt sentral for artist, så vel som publikum og arrangører.»- Daniel Nordgård, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.