Hopp til innholdet

MUO endrer navn til Kulturrom

Musikkutstyrsordningen endrer navn til Kulturrom

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen, fikk fra 2019 økt tilskuddsramme og et utvidet mandat. Med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet, ble en navneendring både naturlig og nødvendig. Valget falt på Kulturrom.

Navneendringen til Kulturrom er en del av spennende styrking og videreutvikling av ordningen og et ledd i en opptrappet satsing på egna og utstyrte kulturlokaler fra den sittende regjeringen. Med det utvidede mandatet fulgte en ekstra bevilgning på 12 millioner i mai 2019 og totalt delte ordningen ut i overkant av 40 millioner i tilskudd fordelt på alle landets fylker i 2019.

Navneendringsprosessen ble igangsatt våren 2019 i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo og det nye navnet Kulturrom ble lagt frem og enstemmig vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019.

«Et dekkende og godt navn.” – Trine Skei Grande


Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sammen med daglig leder Karen Sofie Sørensen og styreleder Kjersti Vikør.
Foto: Maja Brenna

Navnet ble offisielt annonsert onsdag 8. januar kl 15:30 av kulturminister Trine Skei Grande:

Jeg er glad for at Musikkutstyrsordningen på en så positiv måte har tatt i mot oppdraget med å utvide ordningen til å gjelde flere musikksjangre og kulturuttrykk. Dette er en svært viktig ordning for det brede kulturlivet vi har i Norge, og Kulturrom er et dekkende og godt navn.”Trine Skei Grande

Daglig leder fornøyd

Også daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen er godt fornøyd med ordningens nye navn:

”Navnet Kulturrom speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.”

Navnefesten ble arrangert på Uhørt 8. januar sammen med gode kolleger, støttespillere, tilskuddsmottakere og samarbeidspartnere.
Alle foto: Maja Brenna

Her er ordningens nye logo. Navneendring- og designprosessen ble gjort i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo.