Hopp til innholdet

Utvidet mandat, nytt navn og videre styrking av ordningen

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter/Hamar teater

Et innholdsrikt 2019 nærmer seg slutten og her i Musikkutstyrsordningen ser vi tilbake på et år fylt av spennende og viktige endringer for en ordning i utvikling

Utvidelse og navneendring

Vi fikk utvidet mandat på tampen av 2018 og fikk en økning på 12 millioner i mai 2019. Vi ser tilbake på et år med en dobling i antall søknader og en tett dialog med et utvidet nedslagsfelt – og så ser vi mye framover og har allerede begynt å glede oss til neste år. 

Vi inviterte vi kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til AKKS Oslo 10. mai, der hun fortalte at MUO fikk en økning på 12 millioner kroner over tippemidlene.

Rett over nyttår endrer vi navn for å reflektere at vi er en ordning for alle musikksjangre og scenekunst – og med med denne endringen følger en forventning i kulturfeltet om at tilskuddet økes for å kunne innfri det utvidede mandatet.

Foreslått økning

Vi er veldig fornøyde med den tilliten vi har blitt vist med utvidet mandat og økt tilskuddsramme fra den sittende regjeringen og håper at satsingen på egna og utstyrte kulturrom fortsetter framover.

Les saken – Musikkutstyrsordningen styrkes med 12 millioner kroner

I forslag til statsbudsjett 2020 Musikkutstyrsordningen videreført med 45 millioner for neste år (samme beløp som i 2019) og midlene kommer fra spilleoverskuddet med endelig tildeling i mai.

Det er gledelig å se at flere partier også foreslår en økning utover dette for at ordningen skal kunne innfri det utvidede mandatet og bidra til å skape flere og bedre kulturrom over hele landet.

Musikkutstyrsordningen har vært tydelige på at det er behov for minimum 30 millioner ekstra for å utvide til alle musikksjangre og enda mer om man skal utvide til flere kulturfelt. Ordningen er nå utvidet til å omfatte scenekunst.

I innstillingen til budsjettet fra familie- og kulturkomiteen står det:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Musikkutstyrsordningen fra 2019 ble utvidet til å bli en kulturutstyrsordning, der flere musikksjangre, amatørteater og andre frivillige teaterformål ble inkludert i ordningen. Disse medlemmer er positive til utvidelsen, men understreker at med utvidet mandat må det også følge økte bevilgninger til å håndtere det nye oppdraget.

Utvidelsen av ordningen har ført til en dobling av antall søknader, og disse medlemmer mener bevilgningen regjeringen foreslår, ikke er tilstrekkelig for å dekke minimumsbehovet for å hindre en reell svekkelse av ordningen.»

Kulturpolitisk talsperson i AP og nestleder i familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen er opptatt av at det må følge mer midler med det utvidede oppdraget:

– Tilgang på lokaler er et viktig grunnlag for den kulturelle aktiviteten. Arbeiderpartiet er opptatt av å legge til rette for stabile og solide ordninger som sikrer gode møteplasser over hele landet. 

– Vi er positive til utvidelsen av MUO slik at ordningen nå er åpnet for enda flere. Samtidig er  vi opptatt av at utvidelsen ikke svekker ordningen, men at det følger med penger som gjør MUO i stand til å håndtere det utvidede mandatet. Derfor plusser vi på 13 mill. kroner utover regjeringens forslag i vårt alternative budsjett for 2020.  

Arbeiderpartiet foreslår en økning på 13 millioner slik at den totale økningen fra 2018 til 2020 blir på 30 millioner – et samlet tilskudd på 58 millioner.

En ordning i utvikling

MUO har i 2019 blant annet lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.
Bildet er fra forestilling hos Unge SPOR på Jæren, som fikk tilskudd til to scener for fremføring, og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere i 2019.

På tampen av året lanserte vi tre nye prøveordninger for å tilpasse oss behovet i feltet og stimulere til økt bærekraft.

For å imøtekomme tekniske behov fra særlig frivillige teaterlag og kor lanserer vi en prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr. I tillegg tilpasser vi våre eksisterende ordninger med mulighet for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr, samt vedlikehold av utstyr – noe som ikke har vært mulig tidligere.

Vi ser fram til å kunne videreutvikle vårt oppdrag og tilpasse våre tilskudd til samfunnets behov for egna kulturrom også i årene framover.

Les mer om erfaringene med utvidelsen av ordningen på ballade.no

Invitasjon til fest

Vi inviterer til markering av nytt navn 8. januar klokka 15.00-17.00 på Uhørt i Oslo! Meld deg på arrangementet på Facebook.

Julestengt kontor

Musikkutstyrsordningen holder kontoret julestengt og åpner dørene igjen torsdag 2. januar 2020.

Styret og administrasjon ønsker samarbeidspartnere, kolleger og støttespillere en riktig god jul og godt nytt år.

Vi gleder oss til å starte et innholdsrikt 2020 med nytt navn!