Hopp til innholdet

Meld inn forslag til medlemmer i fordelingsutvalg

Vi skal velge nytt fordelingsutvalg for 2020-2021 og nå kan du melde inn forslag til kandidater!

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i ordningens forvaltning av tilskudd. Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.

Utvalgets sammensetning

Fordelingsutvalgets medlemmer skal samlet ha en høy kompetanse og bred representasjon – satt sammen med hensyn til mangfold og geografi. Medlemmene skal ha en god oversikt over feltet og gjøre prioriteringer ut fra ordningens mandat og kulturfeltets behov. Utvalget må ha en god forståelse av behovene til de ulike sjangrene og kulturfeltene, sette seg inn i lokale behov og gjøre upartiske vurderinger. Hele utvalget behandler den totale søknadsmengden, og i 2019 tildelte ordningen tilskudd på i overkant av 40 millioner kroner fordelt på over 250 mottakere.

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Vi ønsker nå forslag til nye medlemmer til utvalget som vil ha sitt første møte våren 2020. Utvalget honoreres for arbeidstid i møtet, samt forberedelse. Utvalget møtes normalt over to arbeidsdager våren og to arbeidsdager høsten.

Meld inn kandidater

Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du et forslag til kandidat for utvalget? Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@kulturrom.no  innen 19. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Det er lov å foreslå seg selv). Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.

Dagens fordelingsutvalg

Fordelingsutvalget har den siste perioden bestått av følgende medlemmer:
Flere av disse vil kunne bli gjenvalgt for å sikre historikk og kontinuitet i arbeidet.

  • Thomas Ryjord – leder

Thomas er leder for bransjetreffet Trondheim Calling og. Han har tidligere vært rådgiver i det regionale kompetansesenteret for musikk, bookingagent, manager og eier i Polar Music med artister som bl.a. Ida Jenshus og Highasakite, drevet labelen Dead Letter Records og vært både bookingansvarlig og festivalsjef for Storåsfestivalen. Thomas er bosatt i Trondheim.

  • Nosizwe Baqwa

Nosizwe er produsent i Oslo World Festival, musiker og profilert artist. Hun har en master i International Studies and Diplomacy fra University of London. Tidligere talskvinne og campaign-coordinator for ICAN Norge – Kampanjen for et forbud mot atomvåpen. Nosizwe er bosatt i Oslo.

  • Espen Holtan

Espen er leder for Ung Kultur i Østfold Kulturutvikling, men har for tiden permisjon for å vikariere som internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune. Han sitter i styret i UKM og er tidligere og nåværende utøver som bassist i band som Corazon, Navigators m.fl. Espen er bosatt i Halden.

  • Synnøve Nesdal Sandnes

Synnøve er daglig leder for Terminalen Scene i Ålesund som arrangerer rundt 150 kulturarrangementer årlig. Hun har også erfaring fra festivaler som Sommerfesten på Giske, Midsommerjazz, Ålesund Live og Jugendfest. Synnøve er bosatt i Ålesund.

  • Endre Njøs

Endre er lydtekniker i Stormen Kulturhus i Bodø og er ansattrepresentant i styret. I tillegg er han teknisk ansvarlig på klubben Dama Di og jobber i tillegg som turnerende freelance tekniker. Endre er bosatt i Bodø.

  • Hannah Wozene Kvam

Hannah er Rådgiver for kultur og mangfold i Akershus Fylkeskommune. Hun er ellers styremedlem i Oslo Jazzfestival, skribent, tidlige skuespiller, musiker, programleder og dramalærer. Hannah er bosatt i Oslo.

Varamedlemmer:

  • Julie Forchhammer

Julie er freelance konsulent innen klima og kultur og var inntil nylig festivalsjef for Vinjerock. Hun jobbet frivillig på sin første festival da hun var 6 år gammel. Siden da har hun startet opp spillesteder (John Dee), vært markedssjef på Rockefeller, vært manager for Gluecifer, Cato Salsa Experience, Jim Stärk, The Real Ones med flere, reddet regnskog i Regnskogfondet og vært miljøsjef for Øyafestivalen. Julie er bosatt i Vang i Valdres.

  • Silje Grimstad

Turnerende freelance lysdesigner og lystekniker innen teater, show og musikk. Startet med lys på ideell basis på Kvarteret og Hulen i Bergen. Gikk over til å freelance for Bright i Bergen, og har etter det opparbeidet en egen kundegruppe bestående av artister og friteatergrupper som gjester både norske og utenlandske teater, klubber og kulturhus. Silje er bosatt i Bergen.

  • Jan Kenneth Transeth

Jan Kenneth er tidligere musiker med mange års scene- og studioerfaring. Han er daglig leder i label og managementselskapet Karmakosmetix Music og daglig leder i Dirty Old Town AS som driver arrangør- og konsulentvirksomhet. Jan Kenneth er bosatt i Kristiansand.

  • Eli Ulvestad

Eli Ulvestad er daglig leder i Sosialistisk venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Studieforbundet kultur og tradisjon. Har elles styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Teateralliansen og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.