Hopp til innholdet

Andre tildelingsrunde klar

I årets andre tildelingsrunde ble det behandlet 229 søknader. Sammenlignet med fjoråret er dette nesten en dobling i antall søknader. 92 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 13 millioner kroner.

I årets andre tildelingsrunde ble det fordelt 13 millioner kroner til 92 prosjekter over hele landet. 24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr.

Utvidet ordning

Fra 2019 har Musikkutstyrsordningen (MUO) blitt utvidet fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner kor, korps, klassisk og scenekunst. Det er derfor veldig gledelig å se at MUO får inn mange gode søknader på tvers av sjangere, også fra de nye feltene. Blant tildelingene denne runden er Kanalgården i Arendal som får tilskudd til 18 øvingsrom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater, Hamar Teater får tilskudd til nytt lysutstyr og Unge SPOR på Bryne får realisere to scener for fremføring og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere.

40 millioner tildelt i 2019

Med utvidet mandat fikk MUO en økning med 12 friske millioner tidligere i år. Totalt er det gitt tilskudd på over 40 millioner kroner i 2019.

-Midlene MUO fordeler går til gode prosjekter i hele landet som bygger grunnmuren i Norsk kulturliv. I andre tildelingsrunde gir vi tilskudd til mange spennende prosjekter på tvers av sjanger og geografi.

-24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr. En veldig stor søknadsmengde gjør samtidig at svært mange gode prosjekter og tiltak dessverre ikke fikk tilskudd i denne runden.

En nasjonal ordning som Musikkutstyrsordningen har mulighet til å prioritere de gode prosjektene der de skjer, når de skjer, sier Sørensen.I denne tildelingsrunden er spennende prosjekter i Aust-Agder, Rogaland og Hedmark blant de som har blitt prioritert.

– Karen Sofie Sørensen, Daglig Leder Musikkutstyrsordningen

Et stort løft til Arendal og Aust-Agder

Kilden Kanalgården. Foto: Arendal Kommune

I Arendal blir det store endringer fremover! Kanalgården skal bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal gjennomføre akustiske tiltak på 4 scener. De har fått tilskudd på henholdsvis 2.983.000,- og 600.000,-

Kilden aktivitetshus har siden 1981 vært et aktivitetshus for ungdom, men de akustiske utfordringene har gjort det krevende å arrangere konserter og sceniske fremføringer i lokalene. Nå skal rommene rehabiliteres, og nye Kilden skal romme blant annet én konsertscene, én teatersal, én kaféscene og et aktivitetsrom til dans.
Kanalgården knyttes sammen med Kilden med en passasje, og vil bidra til å styrke dette kulturområdet for ungdom og det frivillige kulturlivet. Øvingslokaler til musikk har vært en lokalpolitisk kampsak i 20 år, og nå vil det bygges 18 rom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater.

Målet er å ha en lav terskel for å benytte tilbudene, slik at det kan oppstå spennende og kreative krysningspunkt mellom ungdomsklubb, korps, dans, band, kulturskole, gamere og kunstnere, profesjonelle og amatører.

Kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra, gleder seg enormt til å sette i gang:
“Vi er så utrolig glade for den støtten vi nå får fra Musikkutstyrsordningen! Dette er en anerkjennelse av den innsatsen musikklivet i Arendal har lagt ned de siste ti årene, hvor de har jobbet iherdig med å få tilgang på egnede øvingsrom. I tillegg får vi nå oppgraderte og flotte lokaler til teater, dans og ikke minst attraktive konsert- og visningslokaler – dette kommer til å bli varmt tatt imot både av artister og publikum! Det nye huset kommer til å bety mye for at ungdom får en møteplass for kreativ utfoldelse og opplevelser midt i sentrum, og for at alle generasjoner får et sted for å drive med sin kulturaktivitet. Heia MUO!”

Verkstedhallen (Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse)

Fra Verkstedhallen. Foto: Thor Egil Leirtrø

Verkstedhallen i Trondheim har siden oppstart i 2009 vært en flerbrukshall der fleksibilitet i lokalene har vært prioritert. Stiftelsen disponerer 2500m2 til kulturformål, og har både øvingsrom, atelierer, dansesal og to scener, sistnevnte benyttes til dans, teater og konserter. De har nå fått et tilskudd på 532.000,- til å kjøpe inn en lyspakke for konsertscenene.

Olav Sjelmo i Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse gleder seg over at lokalene blir bedre utrustet:
“På Verkstedhallen ble det full jubel og topp stemning nå. Støtte fra Musikkutstyrsordningen betyr alt for oss. Vi kan nå gå til innkjøp av flunkende nytt lysutstyr! Dette vil bety at vi slipper å leie inn utstyr fra gang til gang! Verkstedhallen & Lobbyen vil være mye bedre utrustet til å møte behovene til alle som vil ha konserter og preproduksjoner hos oss. For publikum vil det først og fremst komplettere hele konsertopplevelsen! Tusen takk, MUO!”

Hamar Teater

Fra Hamar Teater. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Hamar Teater fungerer som alternativt kulturhus, med både teater og konserter. Aktører som Hamar Jazzklubb, AnJazz Hamar Jazzfestival, Nordisk Poesifestival står for de profesjonelle konsertproduksjonene, i tillegg til Hamar Teaters egen programmering. Huset har nå fått 286.000,- i tilskudd til lysutstyr.

Inga-Live Kippersund, daglig leder på Hamar Teater sier at tilskuddet vil bidra til en viktig utvikling: “Dette er så deilig! Vi jobber intenst her på huset for å gi artister gode arbeidsvilkår og publikum flotte opplevelser hos oss, og en slik tildeling gir oss krefter og pågangsmot til å fortsette med det vi gjør, og også samtidig fornye oss, utvide og utvikle aktiviteten. Dette huset blir en arena man kan regne med i mange år framover takket være denne tildelingen. For en flott førjulsgave!”

Ludo Bar & Scene

Konsert på Ludo. Foto: Steven Nilsen

Ludo Bar & Scene i Harstad ble etablert i 1999, og har brukt sitt PA-anlegg nesten like lenge. Endelig får studentene i Harstad en skikkelig oppgradering på konsertlyd, når scenen har fått et tilskudd på 322.000,- til nytt PA.

Daglig leder, Vegard Olsen, er fornøyd med at alle involverte ledd vil få en bedre lydopplevelse fremover:
“Det betyr utrolig mye for Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene) å få tildelt midler til nytt PA-anlegg fra MUO. Vi vil nå kunne gi publikum, artister, frivillige, teknikere og alle som bruker Galleriet Studenthus en enda bedre lydopplevelse enn tidligere. Studenthuset er hovedsakelig drevet av frivillige, og med dette tilskuddet gir det oss rom til å kunne gi fantastiske konsertopplevelser til studenter og Harstads befolkning.” – Vegard Olsen, daglig leder

Holmlia kirke

Dette er helt fantastisk, og vil bety mye for det lokale kulturlivet her på Holmlia generelt»
sier Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke. Foto: Holmlia kirke

Det rike kulturlivet på Holmlia har et stort behov for flere rom til musikk- og kulturutfoldelse. Med tilskudd på 500.000,- fra MUO kan nå en hybelleilighet i kjellerlokalene til Holmlia kirke bygges om til to øvingsrom.

Lokalene vil være tilgjengelige for en stor bredde kulturuttrykk og Holmlias kor, musikere og andre utøvere vil nå få tilgang til mye bedre tilrettelagte lokaler for øving. HoBaKLUZZ (Oslos største barnegospelkor), Holmlia kammerkor, Holmlia Gospelkompani, Traces Gospel Choir, Holmlien Mandsangerforening, Tween Sing og Ten er blant korene som i dag benytter kirken som øvingslokale.

«Dette er helt fantastisk, og vil bety mye for det lokale kulturlivet her på Holmlia generelt, og i Holmlia kirke spesielt, sier Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke. Det er et yrende musikk- og kulturliv på Holmlia, og i Holmlia kirke er det kor for alle aldre, i tillegg til ukentlig musikkundervisning og diverse konsertvirksomhet. Musikkrommene vi nå kan bygge vil bli flittig brukt hver eneste dag – hele uka gjennom. Vi kan nesten ikke vente med å begynne rivingen av de gamle veggene», sier en begeistret Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke.

Unge SPOR

Gjengen bak Unge SPOR. Foto: Iren Førland

Unge SPOR på Bryne har de siste 10 årene vokst til å bli en stor og bred kulturorganisasjon, med en engasjert medlemsmasse av ungdom mellom 14 og 25 år. De skal nå starte Kulturbanken, et lokale på 630 kvm, som to scener for fremføring, og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere. Disse fire rommene skal skapes med tilskudd fra MUO på 750.000,-.

«Dette betyr enormt mye for oss. Det muliggjør kvalitet som holder stand slik at vi med stolthet kan huse både profesjonelle og amatører. Det sikrer virkelig flotte opplevelser for alle brukere av Kulturbanken. Vi er utrolig takknemlige og vet at dette vil bety ubeskrivelig mye for veldig mange Jærbuer og besøkende.» -Iren Førland, Daglig leder Unge SPOR

Andre spennende prosjekter fra de nye feltene

Blant annet har Stavanger Janitsjar fått tilskudd til 3 pauker, Ålesund Symfoniorkester har fått tilskudd til klokkespill, skarptromme, tamburin og triangel, og Fet Janitsjar har fått tilskudd til vibrafon og 50 notestativ med lys.