Hopp til innholdet

MUO oppsummerer kulturbudsjettet 2020

Det framlagte forslaget til kulturbudsjett 2020 inneholder ingen store overraskelser – verken i form av kutt eller økninger.

Musikkutstyrsordningen (MUO) ser det som positivt at kulturfeltet er utpekt som en av vinnerne i det foreslåtte statsbudsjettet, men skulle gjerne sett noen tydeligere satsinger og prioriteringer for det frie musikk- og scenekunstfeltet. 

Departementet oppsummerer i sin pressemelding:
“Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2020 er på 19,9 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 4,9 milliardar kroner samanlikna med saldert budsjett 2019. Justert for at NRK frå 2020 skal finansierast over statsbudsjettet og for endringar i departementsstrukturen, er auken på 850 millionar kroner eller 6,7 prosent.” Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Arenapolitikk
Vi savner en tydeligere retning og sterkere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Vi er glade for at fjorårets økning i tilskudd til ordningen er videreført, men ser at en satsing på å styrke MUOs utvidede mandat som kulturordning uteblir. Det er heller ikke en betydelig økning i ordningen for regionale kulturbygg.

Øvrig kulturpolitikk

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Balansekunst
Det er gledelig å se at satsingen på Balansekunst er videreført og styrket med en tildeling på 2,3 millioner kroner. Dette gir mulighet for å videreutvikle prosjektet og få en forutsigbar og langsiktig satsing på et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Arrangørfeltet
Det er ingen kutt eller større endringer i tilskuddet til Norsk Kulturråd som er et av de viktigste virkemidlene for det frie kunst- og kulturfeltet. Dette betyr ingen økt satsing på helårsarrangører eller øremerking av tilskudd til ordninger som får større innvirkning på arrangører innen det frie musikk- eller scenekunstfeltet.

Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen er økt med 92 millioner kroner som er viktig for frivillige lag og foreninger. Total tilskuddsramme er på 1,7 milliarder kroner, men det er fremdeles ikke full kompensasjon.

Kulturalliansen
Kulturalliansen får videreført tilskudd for å være en felles stemme for det frivillige kulturlivet. Dette sikrer blant videre satsing kartlegging av kulturlokaler hvor MUO er med som samarbeidspartner.

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Satsingsområder
Ellers er stikkord for satsingsområdene i det framlagte kulturbudsjettet: Arkiv, digitalisering, museum og visuell kunst.

Ti nye nasjonale kulturbygg kommer inn på forslaget til statsbudsjett 2020, ingen av disse byggene er for musikk eller scenekunst.

—–
Se Paneldebatt om kulturbudsjettet torsdag 10. oktober på Youngs i Oslo (opptak fra streaming ligger i eventet)

Se også:
– Les hele Kulturbudsjettet 2020 her
– Norsk Musikkråd: » Økte rammer, men uheldige kutt i studieforbund»
– Norsk Jazzforum: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet
– Plot kultur om kulturbudsjettet
– Scenekunst på Kulturbudsjettet
– Flere innlegg på ballade.no