Hopp til innholdet

Utvidelsen av MUOs mandat

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå har ordningen blitt utvidet til også å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

I 2019 fikk MUO et utvidet mandat og betydelig økt tilskuddsramme. Fra å være en ordning for kun rytmisk musikk gis det nå tilskudd på tvers av sjangre (rytmisk, kor, korps, klassisk) og også til flere kulturuttrykk – i første omgang utvidet til scenekunst og amatørteater.

Vi er også i gang med en navneendringsprosess som skal reflektere denne utvidelsen.

Mange søknader fra nye felt i første runde

Vi så allerede etter første søknadsrunde i 2019 at behovet for utvidelsen av mandatet var stort. Flere spennende prosjekter fra ulike musikksjangre fikk tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og akustiske tiltak. Det ble også tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter i første tildelingsrunde .

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Foto Cornerteateret Bergen

Stort løft for Cornerteateret

En i de nye søkegruppene som fikk tilskudd ved forrige tildeling var Cornerteateret i Bergen. De fikk 838.000,- til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»

Senja Gospel Foto: Foto: Arne Ivar Hanssen.

Kor kan nå søke tilskudd

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!»

Er du usikker på hva prosjektet deres kan søke om?