Hopp til innholdet

Arendalsuka 2019

Musikkutstyrsordningen er selvfølgelig tilstede under Arendalsuka. Og i år har kultur fått sin egen dag!

Kulturdagen arrangeres av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk i felleskap og finner sted på Arendalsuka torsdag 15. august fra kl 11.00 til midnatt, med flere arrangementer både i Bakgården og på skipet Gamle Oksøy.

Her er en oversikt over de ulike arrangementene vi arrangerer under årets Arendalsuka:

Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk

Det norske kulturpolitiske landskapet er under stor endring. Før jul fikk vi en ny kulturmelding, det pågår en regionreform, og debatten om oppgavefordeling mellom statlig og regionalt nivå har bidratt til å sette kultur på den politiske agendaen i større grad, og på en annen måte enn tidligere.
Kulturloven sier at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur. Tilgang til egnede og utstyrte arenaer for kultur er grunnlaget for all kulturaktivitet. Vi inverterer noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere til debatt i Bakgården og setter søkelys på ulike temaer som berører vårt felt.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11573

Kulturdagen: Kulturlunsj – Setesdalsmusikken: Snart verdensarv?

Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip.
Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO- søknad fra Setesdal.
Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore.
Sigrid Kjetilsdotter Jore er folkemusiker, kveder og danser fra Valle. Sigrid K. Jore er engasjert i musikken på mange felt. Hun er blandt annet med i folkemusikktrioen Raabygg og i Kulturpatrulja.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11803

Kultur på Åpent skip

På programmet:
• Henrik Syse om : «Kulturarv – does it matter? Noen filosofiske refleksjoner».
• Musikalsk innsalg av Jonas Alaska!

Det blir også lett servering og mingling.
Velkommen!

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11813

Debatt: Dannelse og ytringsfrihet

Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?
Hva gjør et menneske og et folk dannet, og på hvilke arenaer foregår dannelsesutviklingen? Er kulturopplevelse og -deltagelse avgjørende for dannelse, og er det nødvendigvis slik at uten kulturen dør ytringsfriheten? Kan verdien av ytringsfrihet og prinsippet om armlengdes avstand tvert imot stå i motsetning til dannelse? Hvilke grep kan politikerne gjøre for å bedre forutsetningene for å sikre et stort ytringsmangfold?
Hvordan skal det faktisk leveres på dette politiske prosjektet? Hvilke verktøy finnes i verktøykassa, og hvem har ansvaret?

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10497

Kulturkveld på Åpent skip

Blir bedre kjent med oss!
Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.

Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen.