Hopp til innholdet

Ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Karen Sofie Sørensen tiltrer som ny daglig leder av Musikkutstyrsordningen 1. august. Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Gleder seg

Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. MUO er på vei til å bli en ordning for hele kulturfeltet.

«Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet» , sier påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

«Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.» –Karen Sofie Sørensen.

Videreføring

De siste årene har MUO har også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Karen Sofie Jørgensen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med Musikkutstyrsordningen.
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Styret i MUO: Rett person!

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

«MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag», sier styreleder i MUO Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Kjersti Vikør: 959 10 654
Påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen: 99562373