Hopp til innholdet

Rhiannon Hovden Edwards går til Virke etter 8 fantastiske år i MUO

Rhiannon Hovden Edwards har sin siste arbeidsdag i MUO, fredag 22. mars. Som daglig leder i MUO har hun, siden 2011, løftet ordningen til et nytt nivå og satt behovet for tilrettelegging av kulturarenaer på agendaen i norsk politikk og samfunnet forøvrig. Hun har ledet ordningen på en eksepsjonelt god måte og vil bli dypt savnet både internt i organisasjonen og av alle som har nytt godt av hennes store kompetanse,  gode humør og brennende engasjement.

Rhiannon blir leder av Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæring.

Vi ønsker henne lykke til videre!

Kjetil Fagerlund Wevling blir fungerende daglig leder inntil en ny daglig leder blir ansatt. Han kan nås på kjetil@utstyrsordningen.no og tlf: 21 37 88 14