Hopp til innholdet

Musikkutstyrsordningen er utvidet – Nå kan også teater, kor, korps og orkester søke

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå utvides ordningen til også å omfatte flere musikksjangre og scenekunst.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere tilskudd til spillesteder, klubber, konsertarrangører og øvingsfellesskap innen det rytmiske musikkfeltet, men også tilrettelegge for godt utstyrte og egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og scenekunst. Teater, orkester, kor og korps er eksempler på nye kulturfelt som nå også kan søke om tilskudd av MUO.

Utvidelsen av MUO har trådt i kraft i år og er derfor helt nytt. Dette innebærer at vi samtidig som å åpne for nye søkere, fortsetter arbeidet med å kartlegge hva de nye søkegruppene trenger tilskudd til. Derfor er det viktig at søker er tydelig på – Hvem de er, hva de søker tilskudd til, og hvorfor tilskuddet ønskes. Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt; 21 37 88 10 eller post@utstyrsordningen.no

Musikkutstyrsordningen gir tilskudd til utstyr til fremføring og øving, bygg og akustisk utbedring av arenaer, samt øvingsbinger.

Søknadsfrist er 1. mars og 2. september klokka 13:00.

Ofte stilte spørsmål fra de nye kulturfeltene.

Spørsmål: Vi skal søke støtte til utstyr som vi vil bruke til både øving og fremføring. Hvilket søknadskjema skal vi benytte?
Svar: Hvis utstyret hovedsakelig skal brukes til konserter eller til forestilling, velger du søknadsskjemaet Utstyr til fremføring. Skal utstyret hovedsakelig brukes i øvingssammenheng, velger du søknadsskjemaet Utstyr til øving.

For søkere som er registrert i enhetsregistret, men ikke har ansatte tilknyttet driften, vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker. Om fellesskapet ikke er registret i enhetsregistret vil søker kun ha mulighet til å søke om tilskudd til utstyr til øving.

Spørsmål: Vi trenger midler til kulisser, rekvisitter og kostyme. Kan vi søke?
Svar: Det vil ikke være anledning til å søke tilskudd til kulisser, rekvisitter og kostyme da dette faller utenfor MUOs prioriterte tilskuddsområder.(Les mer i generelle vilkår)

Spørsmål: Kan flere teatergrupper søke tilskudd sammen?
Svar: Det er ikke noe i veien for at flere teatergrupper søker i fellesskap . For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må søker være registrert i enhetsregisteret. Hvis ikke fellesskapet er registrert i enhetsregisteret med et eget organisasjonsnummer, skal en av teatergruppene stå som ansvarlig motpart, og søke på vegne av fellesskapet. Det vil da være relevant at de øvrige teatergruppene skriftlig dokumenterer at de stiller seg bak søknaden. Videre bør det i søknaden komme frem hvordan utstyret skal administreres og ivaretas. Bruken av, og behovet for det omsøkte utstyret må i tillegg begrunnes godt.

Spørsmål: Vi er et kor som har behov for teknisk utstyr når vi skal holde konserter i nærmiljøet. Vil vår mulighet til tilskudd være begrenset til enkle utstyrspakker, som fremgår av standardsatsene for øvingsutstyr?
Svar: Når det gjelder en søknad om fremføringsutstyr så trenger dere ikke begrense dere til standardsatsene for øvingsutstyr. Her anbefaler vi at dere søker om den utstyrspakken dere mener dere har behov for. I søknadsbegrunnelsen bør det komme frem hvorfor dere har behov for utstyret og hva dere skal bruke det til. I søknadsbegrunnelsen kan dere gjerne kommentere nivået dere har lagt dere på når det gjelder utstyrets kvalitet og funksjonalitet. Når det gjelder enkle utstyrspakker til fremføring opererer vi per i dag ikke med standardsatser. Her vil det derfor være viktig at det er samsvar mellom det utstyret dere søker tilskudd til og den tiltenkte bruken av utstyret.

Spørsmål: Kan teater, kor, korps og orkester også søke om lys?
Svar: Det er ikke noe i veien for at dere inkluderer en enkel lyspakke i søknaden om utstyr til fremføring.

Spørsmål: Teatergruppen vår arrangerer 1 forestilling i året, men vi øver gjennom hele året. Oppfyller vi krav til helårsdrift?
Svar: Iht. MUOs generelle vilkår skal virksomheten som søker kunne vise til helårsaktivitet. Hvis dere gjennomfører øvelser, og har behov for øvingsutstyr gjennom hele året vil dere kunne motta tilskudd til dette. For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må dere kunne vise til en tilstrekkelig frekvens av arrangement på helårsbasis.

Spørsmål: Kan vi søke tilskudd til innleie av teknisk utstyr eller lydtekniker?
Svar: I første omgang vil det ikke være mulig å søke tilskudd til dette. På sikt vil vi vurdere om vi skal åpne for tilskudd til leie av teknisk utstyr.

Spørmål: Hva er utstyr til fremføring?
Svar: Utstyr til fremføring omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Spørsmål: Hva er utstyr til øving?
Svar: Utstyr til øving omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Musikkutstyrsordningen bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Spørsmål: Hva innebærer bygg og akustisk utbedring av arenaer?
Svar: Bygg og akustisk utbedring av arenaer omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring samt bygging av lokaler til øving.

Spørsmål: Hva er en øvingsbinge?
Svar: En øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk.

Foto øverst i saken: Kristian Johnsen