Hopp til innholdet

Praksisplass for lys- og lydteknikere i etableringsfasen

Musikkutstyrsordningen (MUO) har fått innvilget en søknad fra EU gjennom prøveordningen «Training Scheme for Young Music Professionals», som administreres av Music Moves Europe. Vi ser nå etter fire unge lysteknikere og fire lydteknikere i etableringsfasen til å delta i programmet, som vil bestå av praksisperioder i et utleiefirma, på et spillested, i et turnerende crew og på klubb i et annet Europeisk land. Praktikantene vil tilbring ca. 1-2 uker hvert sted i tidsrommet september 2019 til mars 2020. Søknadsfrist søndag 7. april. Foto:Stian Raa

Bakgrunn

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden til svært mange artister og det er viktigere nå enn noensinne å levere bra liveshow. Dette er vanskelig å gjennomføre uten nøkkelpersonell på lyd og lys med høy kompetanse. Parallelt med denne utviklingen har mulighetene for å ta høyere utdanning i Norge innen lysteknikk/-design i stor grad forsvunnet og de lydtekniske utdanningene har hatt en dreining mot studioproduksjon på bekostning av livelyd. Dette er selvsagt uheldig for livebransjens utvikling og selv kandidater med bachelor innen lydteknikk vil kunne finne det vanskelig å gå rett inn og gjøre en hensiktsmessig jobb f.eks. for et utleiefirma uten ytterligere relevant arbeidserfaring.

Praksisplassprogrammet har som mål å bidra til å bøte på dette gapet mellom tilgjengelig høyere utdanning og faktiske behov for kvalifisert personell i konsertbransjen. Deltakerne får samtidig utvidet sitt profesjonelle nettverk, noe som er avgjørende i en bransje hvor få jobber utlyses offentlig og en stor del av arbeidet skjer på frilans basis.

Målgruppe

Vi ønsker å tilby programmet til fire lydteknikere og fire lysteknikere/-designere i etableringsfasen. Det kan f.eks. bety at du har tatt formell utdanning og ønsker relevant arbeidserfaring. At du er selvlært, men har en god del praktisk erfaring. Har utdanning innen beslektede lyd-/lysfag, men ønsker å heller jobbe med konsertteknikk e.l. Det er uansett en forutsetning for deltakelse at du har et brennende ønske om å jobbe med dette profesjonelt på heltid. Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er et utdanningsopplegg, men et rent praksisprogram med arbeidserfaring, så det forutsettes at du i utgangspunktet har den teoretiske fagkunnskapen som trengs for å løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Praksisplassprogrammet er selvsagt åpent for deltakere av alle kjønn og du må være over 18 år for å delta.

Praksisperioden

Deltakerne vil etter planen tilbringe rundt to uker i et utleiefirma, to uker på en konsertscene i Norge, én uke med et turnérende crew og én uke på en konsertscene i et annet Europeisk land, fordelt på våren og høsten. De ulike praksisplassene representerer et bredt spekter av ulike relevante arbeidsplasser og de har ulike roller i bransjen samt forskjellige arbeidsområder/-metoder det vil være hensiktsmessig å ha god kjennskap til. Det vil også gi deg et bredt profesjonelt nettverk og variert arbeidserfaring. De konkrete utleiefirmaene, spillestedene og artistene er ikke satt på forhånd, siden vi ønsker å finne praksis i nærheten av der deltakerne bor. Det vil være snakk om større profesjonelle utleiefirmaer, spillesteder og crew.

Praktikantene vil ha én kontaktperson hvert sted de er utplassert, som gir opplæring, arbeidsoppgaver og veiledning etter en forhåndsavtalt praksisplan. Du vil i tillegg ha en fast mentor, som følger deg gjennom hele praksisperioden på 6 måneder.

Praktisk info

MUO dekker faktiske kostnader til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale og du vil i tillegg få en sum utbetalt per praksisdag etter fastsatt sats, som kompensasjon for eventuell annen tapt arbeidsinntekt. Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner.

Forventet behandlingstid på søknadene er ca. 3 uker fra søknadsfristen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig Kjetil F. Wevling hvis du har spørsmål.

E-post: kjetil@utstyrsordningen.no

Tlf.: 21 37 88 14