Hopp til innholdet

Program fagdag Oslo

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen ved daglig leder Karen Sofie Sørensen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

11:15 Presentasjon: Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres av Daniel Nordgård.

Daniel er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Daniel Nordgård er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Der underviser han i music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje. Utover sitt akademiske arbeid, har Nordgård en rekke verv i styrer og utvalg for kulturlivet, både nasjonalt og internasjonalt.

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj.

12:30 Panelsamtale: Koronakrisen og enkeltindividet
Avtalebøkene til sceneteknisk personell gikk fra fullbookede til tom 12. mars, hvordan har dette påvirket den enkelte? Vi vil belyse forhold knyttet til psykisk helse, organisasjonsform og økonomi, samt utdanningsmuligheter og fremtidsutsikter for scenetekniske yrker..

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale: Strukturer for en bærekraftig sceneteknisk bransje
Hvilke overordnede strukturer på må plass for at det scenetekniske feltet skal komme seg gjennom krisen? Treffer kompensasjonsordningene godt nok per i dag og hvor stor er risikoen for storskala kompetanseflukt og konkurser?

Paneldeltagere

Philip Dammen er 1. amanuensis i pedagogikk/pedagogisk psykologi ved Norges musikkhøgskole. Han har en doktorgrad om psykisk plage og psykisk endring og har jobbet som konsulent med fokus på personaloppbygging og ledelse i enkelte større organisasjoner.
Dammen har jobbet med psykisk oppbygging av ledere, musikere, skuespillere og dansere i mange år. I tillegg har han hatt flere oppdrag i forbindelse med Creo for å mestre utfordringer i coronaens tid samt i forbindelse med psykisk oppbygging og prestasjonsforberedelse for scenekunstnere, trolig med relevans også for scenearbeidere.

Rhiannon Hovden Edwardser leder for Virke kultur og opplevelserEdwards kom fra stillingen som daglig leder for Kulturrom. Hun har bakgrunn fra både privat virksomhet og fra offentlig finansiert kulturliv og er sterkt engasjert i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser for hele kultursektoren. Hun er utdannet med bl.a. en Master i Business Administration (MBA) fra BI. I tillegg har hun har også engasjert seg i arbeidet for likestilling og mangfold i kulturlivet, sitter som nestleder i styret i Balansekunst og er blant annet tidligere styreleder for AKKS Norge og Samspill.

Daniel Sørensen er frilans lysdesigner og konseptutvikler, som hovedsakelig har sitt virke innen turnerende lysdesign. Han har de siste årene jobbet med artister som Dagny, Nico & Vinz, CC Cowboys, Turbonegro, Pantha Du Prince m.fl. I tillegg til å jobbe som lysdesigner har han holdt en rekke kurs for Kulturrom innen emnene kreativ lyssetting samt estetikk i lysdesign.

Tone Østerdal har vært daglig leder i Norske Konsertarrangører siden august 2018. Før det hadde hun jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kunst- og kulturfeltet, de siste sju årene som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tone har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og innehar flere styreverv i ulike deler av kunst- og kulturfeltet, bl.a. som leder i bransjestyret for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke og som AU-medlem i Musikkindustriens næringsråd. 

Hans Ole Rian er leder i Creo, forbundet for kunst og kultur. Han har bakgrunn som kulturskolelærer, og som leder for MFO Trøndelag. Rian har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark.