Hopp til innholdet

Kultur må finne sted!

Kulturloven sier at alle har rett til å utøve og oppleve kultur. Og en helt grunnleggende forutsetning for at folk skal kunne utøve og oppleve musikk er tilgang på arenaer; øvingslokaler, små og store scener.

I idretten er sammenhengen mellom arenaer og aktivitet selvsagt. Sammenhengen er like reell i kultur, men det glemmes ofte. Aktivitet krever kulturarenaer på alle nivåer i hele landet, og de må være egnet og utstyrt til det de skal brukes til.

Under Arendalsuka samlet Norsk musikkråd politikere, kommentatorer og organisasjoner til debatt i forbindelse med ny kulturmelding «Vil fotballen få alle penga?».  Etter en kraftig opptrapping og satsing på idrettsanlegg, synes det som at det er enighet om at kulturen nå må få et løft. Debatten fra Arendal kan du se her:

Debatten under Arendalsuka ble fulgt opp med en kommentar av Agnes Moxnes, Kulturen har blitt idrettens fattige fetter.

NRK dekket saken 24. august: Regjeringen lovet penger til kultur, men kuttet støtten. Her kan du også høre innslaget på Kulturnytt og se reportasjen på Dagsrevyen.

Kultur må finne sted – bokstavelig talt
Engerutvalget skrev i Kulturutredningen 2014: Kultur må finne sted – bokstavelig talt. Aktiviteten og talentutviklingen skjer når forholdene legges til rette lokalt. Det er det vår oppgave å bidra til. Bygge opp under de mange gode lokale initiativene. Men ressursene er knappe. De siste årene har det blitt kuttet betydelig i både regionale tilskudd til kulturbygg og i Musikkutstyrsordningens midler.

Kulturalliansen, Musikkutstyrsordningen og Norsk musikkråd vil snart lansere en kampanje for kulturarenaer (#kulturmåfinnested), hvor vi oppfordrer alle som spiller, opptrer eller bruker lokaler og kulturhus som ikke holder mål til å fortelle om nettopp det. Og ikke minst; vise frem all den flotte kulturaktiviteten som foregår landet rundt i både gode og dårlige lokaler.