Hopp til innholdet

Tildelt nesten 10 millioner kroner!

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen den 28.11.2016:

I andre tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt nesten 10 millioner kroner til 69 søkere.  – Alle skal ha mulighet til å spille og oppleve musikk, men da trenger man musikkutstyr, gode lokaler å øve i og scener å spille på, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards.

 Det starter i øvingsrommet

Skal man bli god til å spille musikk må man øve. Skal barn og unge få mulighet for utvikling av eget talent må de ha steder å være, lære og formidle.

Denne rundens tildelinger vil gi 19 nye øvingsrom og utstyr til 40 rom til. Til sammen gir dette øvingsmuligheter til ca. 1.000 musikkutøvere.

Sørum kommune i Akershus har tatt oppfordringen fra det frivillige musikklivet og bygger Frogner skole og kultursenter. Når kultursenteret står klart i august 2017, vil det inneholde 5 flunkende nye øvingsrom, som er bygget med tilskudd på 1.250.000 kr fra Musikkutstyrsordningen.

− Tilskuddet fra Musikkutstyrsordningen medfører at vi vil få et etterlengtet bandmiljø i Frogner. Disse flotte bandrommene skal fylles med aktivitet både i og etter skoletid av barn og ungdom. Dette vil gi hele kommunen et stort kulturelt løft til glede for alle kommunens innbyggere, uttaler Axel Arnesen, gitarlærer, bandinstruktør og UKM-ansvarlig i Sørum kommune.

Også profesjonelle jubler

Jonas Alaska, Highasakite, Billie Van, Bow To Each Other, Meg og kammeraten min, Invader Ace, Hollywood og Montée i øvingskollektivet ARS Studios i Oslo har fått et tilskudd på 470.000 kr til bygging av 2 øvingsrom.

Erlend Mokkelbost, blant annet kjent fra Montée, utbryter: Vi er helt ekstatiske etter å ha fått støtte fra Musikkutstyrsordningen til å bygge nye øvingslokaler! Tilskuddet fra Musikkutstyrsordningen gjør det mulig for oss å lage et langsiktig og blomstrende sted for skapelse av musikk. Alle involverte har stått og øvd i slitne rom med dårlig luft i titusener av timer til sammen. Ved hjelp av dette tilskuddet kan vi nå jobbe fokusert og ikke minst i flere timer av gangen i det som blir lyse og inspirerende omgivelser med god ventilasjon og akustikk. Dette vil resonnere utenfor ARCs lokaler i form av en jevn strøm av konsertvirksomhet og plateutgivelser.

Konsertopplevelser krever scener og teknisk utstyr

Skal folk i hele landet få gode konsertopplevelser trengs det gode scener og teknisk utstyr. I denne tildelingsrunden har 33 scener mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.

Kred scene i Brønnøysund får tilskudd på 314.000 kr til lyd- og lysutstyr. Bookingansvarlig og medeier i Kred, Stein Brekk forteller:

−  Kred er den viktigste livescenen i Brønnøysund, og vi har vært det siden oppstarten i 2008. Vi flytter nå over i større og bedre lokaler i desember. Vi er veldig glade for at Musikkutstyrsordningen finnes, tilskudd fra Musikkutstyrsordningen gjør at vi har råd til å investere i helt nytt fremføringsutstyr og forbedrer forholdene for artistene vesentlig. Kulturlivet i Brønnøysund vil ha stor nytte av denne scenen framover.

Frivillige ildsjeler

Mange av landets konsertarrangører er frivillige ildsjeler.

Asker Jazzklubb i Akershus er en ideell organisasjon drevet av ulønnede ildsjeler. − Klubben arrangerer ca 140 konserter i løpet av året, forteller Steinar Tamsfoss, kasserer i jazzklubben, og fortsetter: − Uten tilskudd fra Musikkutstyrsordningen ville vi ikke kunnet by på spillemuligheter for de mange orkestrene som besøker oss, eller gi god musikk for de mange som kommer for å høre på.

Jazzklubben med den imponerende konsertfrekvensen, har fått 31.000 kr i tilskudd til lydutstyr.

Viktige ungdomsscener

Musikkinteressert ungdom er ivrige konsertgjengere når de får muligheten.

I Arendal har Munkebusiness arrangør forening og samarbeidspartneren Arendal Rock klubb fått 245.000 kr i tilskudd til nytt lydanlegg. De holder konsertene sine på Munkehaugen kultursenter, en av Aust Agders mest aktive klubbscener:

− Vi hadde ett veldig slitent lydanlegg og måtte droppe kjente artister siden vi ikke kan tilfredsstille kravene til god lyd, noe som er synd siden alle konserter i regi av Munkebusiness har fri aldersgrense forteller Ole Johan Lillegaard, sekretær i Munkebusiness og tidligere leder i Arendal Rock klubb.

———————————————————–

Nøkkeltall andre tildelingsrunde 2016

I andre tildelingsrunde 2016 kom det inn 123 søknader med en total investeringssum på nesten 50 millioner. 69 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 9.8 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 33 tildelinger 4.052.500 kr

Akustikk scenelokale: 1 tildeling 237.000 kr

Øvingsrom og musikkbinger: 7 tildelinger 4.298.500 kr

Øvingsutstyr: 28 tildelinger 1.249.850 kr

Totalt: 69 tildelinger 9.837.850 kr

Fullstendig tildelingsliste åpner du her

Tildelinger fordelt på fylke åpner du her

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 180 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av ca 300 øvingsrom.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2017!

 

Foto: Sørum kommune. Bandmedlemmer og lærere gleder seg til kultursal og bandrom på Frogner. Fotograf: Erik Vea.