Hopp til innholdet

Tilskudd til lydmålingsutstyr

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette.

Søknadskjema laster du ned her

Søker får tilskudd til et komplett system som består av PC med nødvendig software, lydkort, mikrofon og system-kalibrator. Vi har valgt å bruke ett system, Wavecapture RT-Capture 3, slik at alle målinger og logger har de samme parameterne.

Alle som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger på alle sine arrangementer og til å sende inn all data til en server. Disse målingene skal kun brukes anonymisert i undersøkelses- og forskningsøyemed for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk på spillesteder.

MUO hverken kan eller vil sette grenser for hvor høyt man skal spille. Derimot så oppfordrer vi til selvjustis og anbefaler at man holder en grense på 102 dB(LAeq15 min). Dette er grense som er vanlig å forholde seg til i Norge, og som har blitt en slags «standard».

Dette trenger du å vite:
Ut året 2016 gis tilskudd til lydmålingsutstyr uten krav til egenandel.
Kun spillesteder kan motta tilskudd til lydmålingssystem. De som får innvilget tilskudd må derfor oppfylle MUOs krav til spillested og MUOs generelle vilkår.
Søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn med program for 2016. Søknaden skal leveres på e-post til anders@utstyrsordningen.no med emne: Søknad om lydmålingssystem – «navn på spillested».
Musikkutstyrsordningen kan etterspørre ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.
Søknadene behandles fortløpende.