Hopp til innholdet

Tildelinger 2016-1

Pressemelding 31.05.2016:

Musikkutstyrsordningen sikrer konsert- og øvingstilbud til unge musikere landet rundt

I årets første tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt 17,6 millioner kroner til 98 søkere. Ordningen bidrar til å sikre øvingstilbud for en ny generasjon musikalske utøvere over hele landet.

– For at det lokale musikklivet skal vokse og gro, er det vesentlig at de får tilgang på godt teknisk utstyr, egnede øvingsrom og fremføringslokaler. Musikkutstyrsordningen har gjennom disse tildelingene skapt bedre grobunn for musikkmiljøer i hele Norge, sier daglig leder i MUO, Rhiannon Hovden Edwards.

Hedmark topper tilskuddslisten
Østfold, Vestfold og Hedmark er fylkene som ligger øverst på tildelingslisten i denne runden. Sistnevnte får 3 millioner kroner til bygging av 14 øvingsrom hos Kongsvinger Aktivitetssenter.

Styreleder Dag Sand er klar i sin tale:
– Dette tilskuddet er rett og slett et være eller ikke være, for Husets eksistens. Uten disse midlene, ville det vært slutten på 35 års sammenhengende drift, og vi ville ikke lenger ha noen øvingslokaler å tilby.

Rekordstor kultursatsing i Horten
Nye øvingsfasiliteter får også Horten kommune, som har stort fokus på ungdom og musikk.
Tilskuddet fra MUO på 2,5 millioner til innkjøp av 10 musikkbinger, såkalte øvingslokaler på boks, er et ledd i etableringer av kulturkvartalet i byen. Dette omtales som Hortens største kultursatsing noensinne.

– Denne tildelingen er svært hyggelige nyheter for både Horten kommune som tjenestetilbyder, og for et stadig voksende og pulserende musikkmiljø i byen vår, uttaler Raymond Johnsen, Enhetsleder Kulturhuset 37, Horten kommune

Et løft for ungdom i Trondheim
Kultursenteret ISAK i Trondheim, som tilbyr alle sider av musikkproduksjon for ungdom, har fått tilskudd til en musikkbinge med øvingsutstyr, samt 357. 000 kroner til lyd- og sceneutstyr til Amfisalen.

Teknisk ansvarlig, Håvard Sæther, er strålende fornøyd:
– Løftet vi som kulturhus får på grunn av tilskuddet fra MUO er helt ubeskrivelig! Nå får vi supre muligheter til å gi profesjonelle rammer rundt både opplæring av fremtidens teknikere og avvikling av av arrangmenter for, av og med ungdom, uttaler han.

Akustisk lykke i Halden
S16 Halden Bevaring og Utvikling har fått kr 815.000 i tilskudd til akustiske tiltak i scenelokale. Forprosjektet er gjort av velrenommerte Brekke & Strand, og planen er tegnet av sivilarkitekt Frank Trømborg Bjørnsen.

– For Halden Arena og spillestedet Vannvogna, er tilskuddet fra Musikkutstyrsordningen en avgjørende milepæl. Vi tar et sjumilssteg bort fra grøtete pub-lyd og får en konsertsal med en akustikk som musikere og publikum vil elske, sier Emil Stang Lund, daglig leder i S16.

Han får støtte av lydsjef Harald Norvik, som legger til:
– Dette kan komme til å bety en del for Haldens musikkmiljø. Vi håper å virkeliggjøre visjonen om en musikalsk Speakers Corner, der man åpner for musikk i alle sjangere. Dette blir en startgrop for unge musikere med forskjellige musikalske uttrykk, sier han.

—————————————————————
Nøkkeltall første tildelingsrunde 2016

I første tildelingsrunde 2016 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på nesten 85 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 17.6 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 46 tildelinger, totalt 6.695.000 kr
Akustikk scenelokale: 3 tildelinger, totalt 1.668.000 kr
Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger, totalt 7.738.700 kr
Øvingsutstyr: 41 tildelinger, totalt 1.523.200 kr
Totalt: 98 tildelinger og 17.624.900 kr fordelt

Neste søknadsfrist er 1. september 2016

Du finner tildelingslisten i pdf her og tildlinger fordelt på fylke i pdf her

—————————————————————
Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 180 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av ca 280 øvingsrom.

—————————————————————
Bildet øverst i pressemeldingen er av Kvelertak og ble tatt da de spilte på City Scene i Alta, som i denne runden fikk kr 116.000 i tilskudd til lydutstyr.
Foto: Danil Røkke/ City Scene PR