Hopp til innholdet

Nesten 16 millioner for å styrke musikkarenaer

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 1.desember 2015:

Musikkutstyrsordningen (MUO) har bevilget nesten 16 millioner kroner til musikkarenaer over hele landet. Øvings- og fremføringslokaler skal styrkes med utstyr, bygging og utbedringer. Det er behov for en helhetlig arenapolitikk i kulturlivet, mener Rhiannon Hovden Edwards i den nasjonale tilskuddsordningen.

-Det er stor mangel på øvingslokaler mange steder i landet, og mange eksisterende lokaler er dårlig egnet til musikk. Å øve i uegnede lokaler er omtrent som å spille fotball i en skråning, sier Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen.

I årets andre tildelingsrunde fra Musikkutstyrsordningen er det blant annet gitt tilskudd til bygging og utbedring av 47 øvingsrom og ytterligere 54 rom utstyres med øvingsutstyr. Dette vil gi et kjærkomment løft i øvingsforholdene til minst 1.200 musikere.

Etterlyser helhetlig arenapolitikk

– Det er når forholdene legges til rette lokalt at talentutviklingen skjer, sier Edwards og legger til: – Talentutvikling handler om mye mer enn en medfødt evne. Talent er glød, gnist, glimt, formidlingsevne, og aller viktigst, viljen til å øve hardt og målrettet.

En av Musikkutstyrsordningens viktigste oppgaver er å bidra til gode forhold for øving. Det skal finnes steder å være, lære og formidle, som er en forutsetning for å kunne drive med musikk. Edwards etterlyser derfor en mer helhetlig arenapolitikk for musikklivet:  -Å se og tolke behovet for øvings- og fremføringslokaler til musikk i hele landet må både lokale og nasjonale styringsmakter ta et større ansvar for.

 En nødvendighet  
ØiB_Stian Sørensen, Pål Opheim og Tom Anker_Foto Roy Bjørge
Blant dem som har mottatt er midler, er Øvingslokaler i Bergen (ØiB). Bygging av 25 nye øvingsrom er satt i prosess med tilskuddet på 3,7 million kroner fra Musikkutstyrsordningen.

– Nå vil endelig Bergen få etterlengtede øvingslokaler og dens musikk vil igjen kunne inneha et sterkt lokalt miljø hvor musikerne står i fokus, sier Tom Erik Anker Olsen i ØiB, og legger til: – Vi opplever at vi har blitt hørt, fulgt opp og ikke minst så har vi opplevd en aktør som har vist entusiasme rundt prosjektet vårt. Det er umulig å beskrive hvor stort dette er for kulturby No1!

Foto Roy Bjørge, fra venstre: Stian Sørensen, Pål Opheim og Tom Erik Anker Olsen i ØiB.

Åtte nye øvingsrom vil også bli bygget i Stavanger, som i følge foreningen Concord Stavanger vil komme det lokale musikkmiljøet til gode: – Med dette kan feiende nye og flotte øvingsrom bygges, noe som blir en etterlengtet berikelse for musikkmiljøet og kulturinteresserte i Stavanger, forteller nestleder i foreningen Adrian Tvedten, som har blitt tildelt to millioner.

Ny epoke i Vennesla

Vennesla kommune har fått tildelt i overkant av 800 000 kr til å utbedre og utstyre to øvingsrom, samt tilskudd til akustiske tiltak og lys- og sceneutstyr til den nye intimscenen til kommunens aktivitetshus for ungdom, Moonlight (øverste bilde).

– Til våren flytter vi inn i nye lokaler som vil være starten på en ny epoke for aktivitetshuset vårt. Med det nye utstyret og øvingslokale vil vi kunne tilby våre ungdommer et positivt og trygt læringsmiljø, et sted hvor de unge får utvikle seg selv innen sin gren og ikke minst være grobunn for en ny vekst av band og artister i kommunen, forteller Raymond Bærø, Rådgiver på Moonlight.

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av flere hundre øvingslokaler.

Nøkkeltall tildeling 2 for 2015

I andre tildelingsrunde 2015 kom det inn 183 søknader med en total søknadssum over 40 millioner.

Totalt 103 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 15,9 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr:46 tildelinger6.184.500 kr
Akustikk scenelokale:2 tildelinger826.000 kr
Øvingsrom og musikkbinge:9 tildelinger7 543 400 kr
Øvingsutstyr:46 tildelinger1 384 725 kr
Totalt:103 tildelinger15 938 625 kr

Fordelingsutvalget hadde møte 23. og 24. november.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2016.

Fullstendige tildelingslister finner du her

Øverste bilde: Foto Helene Jensen: Vennesla kommune og Moonlight