Hopp til innholdet

Ledige praksisplasser i sommer! Frist 8. mai

«En ganske rocka praksisplass»

Dette er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, for et scene/lyd/lys firma, på et spillested eller en festival.

I sommer samarbeider vi med flere festivaler og firmaer og kan tilby plasser på steder som Makaloff Rockfestial, og hos bland annet Bright, som i løpet av sommeren er på bland annet Stavernfestivalen, Slottsfjell, Øyafestivalen og Norwegian Wood.

I høst har vi plasser på flere konsertsteder, og håper å fortsette samarbeidet med USF Verftet, Rockefeller, Victoria Jazzscene og andre steder.

Vi søker jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få (mer) praktisk erfaring eller for å lære noe nytt.
For eksempel kan en produksjonsleder søke om å ha praksisplass i et backlinefirma, en lystekniker kan jobbe tett sammen med en turnéleder, osv. Ønsker du å være en del av praksisplassordningen sender du oss en søknad innen 8.mai.

Driver du et firma, sted eller festival, og kan tilby en plass så ta kontakt med oss!

Fagutvikling og kompetanseheving er et fokusområde for Musikkutstyrsordningen (MUO). Under stemmerettsjubileet i 2013 startet MUO prosjektet Kvinner og Konsertteknikk (K&K) for å satse litt ekstra på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Et av resultatene i prosjektet er Praksisplassprogrammet.

Her får du praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, scenesjef eller lignende, for et scene/lyd/lys firma, på et spillested eller en festival. Ønsker du å være med sender du oss en søknad innen 8 mai og spesifiserer ønsket område og sesong. Hvis du blir tatt opp i ordningen får du hjelp til å finne praksisplass. Sammen defineres søkers utfordringer, ønsker og mål. Det gis oppfølging underveis for å sikre disse. Tidligere har blant annet Malakoff Rockfestival, Trondheim Lyd Lysverket, USF Verftet Bergen, Bright Group Oslo (tidligere AVAB CAC) og Hallingdal Lyd kunnet tilby plass, og vi ser frem mot mere samarbeid med disse aktørene og andre. Vi har også et praksisplassprogram sammen med Rikskonsertene i turnèledelse og turnèavvikling som er en egen søknad.

Praksisplassene
K&K har kontakt med flere potensielle steder å ha praksisplass, men kan også hjelpe til å kontakte andre personer/firmaer dersom søker har et spesifikt ønske. Hvis søkeren selv finner og kontakter praksisplass må dette godkjennes av K&K for å kunne gi økonomisk støtte.

Målgruppe
Målgruppen for praksisplassordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder* eller turnéleder*. De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få (mer) praktisk erfaring eller for å lære noe nytt: For eksempel kan en produksjonsleder søke om å ha praksisplass i et backlinefirma, en lystekniker kan jobbe tett sammen med en turnéleder, osv.

Det er et krav at arbeidet i stor grad består i å planlegge for eller i stor grad forholde seg til teknikk, strøm, sceneproduksjon o.l.

Generell målsetning
– Økt kompetanse og utvikling
– Kjennskap til det praktiske yrkeslivet

Økonomisk støtte
Det vil være mulig å få dekket kostnader for eksempel for reise og overnatting dersom du skal ha praksisplass et annet sted enn du er bosatt, også utenlands.

Tid og tidsrom
Praksisperioden skal gjennomføres under en sesong (sommer, høst, vinter eller vår) og vi ønsker at praktikanten skal få minimum 30 timer over maks 3 måneder.

Søknadsfrist er 8. mai 2015

NB: Vi kan også være behjelpelig med å finne noe i ditt nærmiljø, hvis vi ikke allerede har en etablert kontakt.

Hvordan søke? Last ned skjema her:

Søknadsskjema Praksisplass