Hopp til innholdet

Hvor skal musikerne øve?

Innlegg skrevet at Rhiannon Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen, publisert i Dagsavisen 05.03.2015.
Les innlegget i Dagsavisen her. 

Over hele landet øver kor, korps og lokalt kulturliv i lokaler som ikke er egnet for formålet.

Denne uka samles Musikk-Norge og flere tusen publikummere seg i Oslo under festivalen by: Larm. Her viser mange av Norges beste artisttalenter seg frem for et nytt og nysgjerrig publikum. Mange av Norges mest talentfulle artister har hatt sin debut her.

I forrige måned ble kulturminister Torhild Widveys hjertebarn Talent Norge stiftet. Et prisverdig initiativ og i en pressemelding sier Widvey «skal man lykkes, krever det mye og tilpasset øving». Her er vi helt enige. Men det reiser samtidig spørsmålet: «Hvor skal de øve, kulturminister?». Talentutviklingen i kulturlivet er avhengig av at øvingsforholdene legges til rette lokalt.

Over hele landet øver kor, korps og lokalt kulturliv i lokaler som ikke er egnet for formålet. Det blir omtrent som å spille fotball i en skråning. Hvor god kan du egentlig bli i fotball hvis den eneste banen du har tilgang på ligger i en oppoverbakke?
Fotballen har for lengst nådd sin målsetting om fem ballbinger i hver kommune.

Totalt finnes det nå 2700 ballbinger i hele landet. Til sammenligning finnes det 163 musikkbinger, altså i snitt bare ca. 1 i hver tredje kommune i hele landet. I byene rives bygg med midlertidige øvingsrom til fordel for bygging av mer lukrative næringsbygg og leiligheter.

Talent Norge er en spennende satsing og bygger på inspirasjon fra idretten og olympiatoppen. Ett av områdene idretten er veldig gode på er å se og synliggjøre sammenhengen mellom talentutvikling og behovet for idrettsanlegg. Det er egentlig så grunnleggende at det er banalt; uten fotballbaner, ballbinger og lignende, blir det lite øving på fotballspill.

For sammenhengen mellom talentutvikling og behovet for anlegg gjelder like sterkt i kulturlivets verden som i idretten. Hvis du ikke har noe sted å øve, hvordan skal du få øvd opp talentet ditt? Hvor skal fremtidens fiolinvirtuoser, billboardtoppende artister, internasjonalt anerkjente bildekunstnere, prima ballerinaer og så videre, dyrke frem sitt talent om det ikke finnes egnede lokaler, eller lokaler overhodet?

Kulturen er ikke organisert som idretten og i kulturlivet er det et fåtall som deltar i konkurranser. Jazzkvartetter og popsolister er ikke med i seriesystemer, spiller ikke cup, og har ikke tabeller på samme måten som idretten. Den frie organiseringen er på mange måter en av musikkens styrker. Fri utvikling av kreativitet uten konkurranseelementet er en god ting, ikke alle ønsker eller passer til å være en del av et organisert system.

Men om man velger å utvikle sitt talent alene eller i fellesskap med andre, med veiledning og utdanning, eller gjennom egenutvikling, krever det alltid en enorm mengde øving. Å se og tolke behovet for øvingslokaler til kultur i hele landet, må både lokale og nasjonale styringsmakter ta et større ansvar for. For talentutviklingen skjer når forholdene legges til rette lokalt.

Lydmuren binge
Bilder: Østfold Rockefabrikk, øvingsrom: Foto Jon Karlsen