Hopp til innholdet

Seminar: Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkøvelse

Musikkutstyrsordningen og LLB inviterer til seminar 26.02.2015 på #LLB2015 om akustiske kriterier for rom og lokale til musikkøvelse – Norsk Standard NS 8178:2014.

Norsk Standard NS 8178:2014 ble fastsatt i april 2014, etter initiativ  ifra en samlet musikkbransje som ønsket standardiserte krav til lydforhold for rom til musikkutøvelse.

Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer, og det er klare sammenhenger mellom bruksformålet til et rom og hvor vellykket det er til ulike musikkformer. Det er umulig å få tilfredstilles lydforhold for alle musikkformer og taleformidling i et og samme rom fordi de romakustiske behovene er så ulike. Er roms volum, etterklangstid, rom høyde og rom geometri vil være avgjørende kriterier. Standarden NS8178:2014 fastsetter differensierte kriterier for lydforhold og egenskaper for lokaler som brukes til musikkøving- og framføring, også når det er flerbrukslokale, og har tatt utgangspunkt i forsterket musikk, lydsvak musikk og lydsterk musikk.

Foredragsholder: Bård Støfringsdal
Inngang: gratis
Torsdag 26.02.2015 kl 17:00-19:00 Møterom B, Telenor Arena

Registrer deg her:
http://www.eventbrite.com/e/seminar-akustiske-kriterier-for-rom-og-lokale-til-musikkvelse-norsk-standard-ns-81782014-tickets-15598617886

Bård Støfringsdal er utdannet sivilingeniør ifra NTNU, og er i dag ansatt av COWI som prosjektleder og rådgiver med fokus romakustikk og elektroakustikk. Han har jobbet mye med akustikk i scenerom  og konsertscener for forsterket musikk, og har vært ansvarlig for akustikken på  bland annet  Rockheom og Rock City Namsos. Støfringsdal arbeider også med en doktorgrad innenfor 3D-lyd. Konsulent og  rådgivingsfirmaet COWI har stått for vellykkede akustisk prosjektering av kulturbygg og konsertsaler i hele Norge, bland annet Operaen i Bjørvika, Dokkhuset, Olavshallen og  Lørenskog Kulturhus.