Hopp til innholdet

Pressemelding 27.10.2014:

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen:

Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Regjeringen sier i sin regjeringserklæring at: «Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.» Et kutt i tilskuddet til MUO vil ha motsatt effekt; færre mennesker vil få delta i og oppleve et musikalsk mangfold. Vi håper at forslaget om kutt til MUO trekkes tilbake, sier Trond G. Moe i Musikknettverk Østlandet (MØST) og Kari Grete Jacobsen ved Østnorsk jazzsenter.

MØST og Østnorsk jazzsenter er blant over tretti musikkorganisasjoner, kompetansesentre og nettverk for musikk som i dag har sendt en samlet uttalelse til kulturminister Torhild Widvey, Stortingets Familie- og Kulturkomite og andre interessenter (se uttalelsen under). I uttalelsen er de kritiske til forslag om å kutte fra 32,3 til 27,3 millioner i Statsbudsjettet 2015.

– Norsk musikkbransje er i god utvikling og gjør det også sterkt internasjonalt innen alle sjangre. Behovet for gode vilkår for øving og fremføring er store over hele landet. Music Norway oppfordrer regjeringen til å styrke MUO isteden for å kutte i ordningen, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes.

Viktigste tiltak for å fremme lokalt kulturliv

MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk i hele Norge. Dette var et av de viktigste tiltakene Enger-utvalget pekte på for å fremme det lokale kulturlivet (Kulturutredningen 2014, kapittel 16, Tilrådninger). Et kutt i bevilgningsordningen er derfor et skritt tilbake for lokalt musikkliv.

Et kutt i støtten til MUO kan se ut som et kutt til en organisasjon som har mye midler. I realiteten går dette utover både noen av de minste aktørene på musikkfeltet, men også profesjonelle nysatsinger innen både scener og øvingsfellesskap. Støtten fra MUO blir spredt over hele landet og har en demokratiserende effekt for kulturlivet, ved å bidra til flere og bedre lavterskeltilbud for både musikere og publikum, sier daglig leder ved Brak i Bergen, Karen Sofie Sørensen.

Dersom MUO får mindre penger, vil dette ramme hele landet. En av de som er bekymret er daglig leder ved kompetansesenteret STAR i Stavanger, Martha Lyse.

STAR virker i et fylke og en region som opplever press på bygg og tomter. Musikkutstyrsordningen har bidratt til at flere band og artister har fått øvingslokaler ved å tildele tilskudd til «Rockeriet» og til veldig mange andre prosjekter i vår region. Disse ville ikke blitt realisert om det ikke var for MUO. Skulle deres handlingsrom og økonomi bli redusert fra dagens nivå, vil det føre til at mange gode prosjekter, band og artister vil miste viktige lokaler, og etableringen av nye vil stagnere. Dette vil ikke bare ramme vårt fylke, men hele landet, sier hun.

Også RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord, ser alvorlig på det foreslåtte kuttet i støtten.

Nord-Norge har vært underrepresentert blant de som har fått tilsagn fra MUO, og RYK har de siste fem årene arbeidet målrettet for å få flere søkere til ordningen. Vi ser nå resultater av dette arbeidet, og har med glede registrert flere tildelinger til landsdelens mange arrangører og øvingsfellesskap, også på små steder. MUO bidrar til å øke kvaliteten på spillestedene, og utgjør en forskjell både for musikere, arrangører, og dermed publikum, sier Ulla-Stina Wiland i RYK.

5 millioner legger grunnlag for 14.000 kulturarrangementer

Musikkutstyrsordningen er en effektivt drevet tilskuddsordning, som gir konkrete resultater og mye for pengene. For 5 millioner kan det f.eks. bygges ca. 35 øverom, eller gi teknisk utstyr til ca. 30 store og små scener. Dette ville legge grunnlag for 14.000 kulturarrangementer med over 3,2 millioner besøkende.

Et kutt på 5 millioner mener vi er svært uheldig, da Musikkutstyrsordningen fungerer godt. Ordningen er viktig for norske arrangører og ikke minst for neste generasjons musikere. Små og store scener vil her gå glipp av teknisk utstyr det er et stort behov for, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Gry Bråtømyr.

Tilskuddsmidler fra MUO genererer kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner, og aktiviteten skaper arbeidsplasser og gir penger tilbake til staten i form av skatter og avgifter.

Musikklivet blomstrer i Norge, næringen er i god vekst, og behovene for gode vilkår for øving og fremføring er store over hele landet. Vi ønsker med dette å oppfordre til å styrke Musikkutstyrsordningen fremfor å kutte i bevilgningene, heter det avslutningsvis i uttalelsen fra musikklivet.

Les hele uttalelsen

Noen flere uttalelser fra musikklivet:

“Kulturbudsjettet innledes med at regjeringen ønsker å prioritere det regionale kulturlivet over hele landet. Musikkutstyrsordningen er en viktig årsak til at musikklivet kan blomstre regionalt. Tilskuddene fra MUO har gitt mange enkeltmusikere, band og ensembler over hele landet muligheten til å utvikle seg i egnede lokaler med fremføringsutstyr av god kvalitet. Kuttet går i motsatt retning av en verdifull mangfoldiggjøringsprosess, og vil føre til at det i større grad vil være i byene at talentutviklingen og profesjonaliseringen av musikere vil finne sted.“ NOTAM v/ daglig leder Notto Thelle

“For mange spelemannslag har det vært svært viktig å få støtte fra Musikkutstyrsordningen til innkjøp av instrumenter til øving. Dette er med på å holde folkemusikkarven vår i live. Et kutt på fem millioner til Musikkutstyrsordningen er et kutt til verdifull kulturaktivitet i hele landet.” FolkOrg, v/ daglig leder Linda Dyrnes

“Tilskudd fra Musikkutstyrsordningen har de senere årene bidratt sterkt til at det eksperimentelle musikk- og lydfeltet har blomstret. Feltet har nå flere arenaer med teknisk utstyr som gjør det mulig å produsere og formidle nyskapende musikk og lydkunst til et større publikum. Den positive utviklingen Musikkutstyrsordningen bidrar til både på grasrotnivå og i det profesjonelle miljøet styrker hele musikklivet, på tvers av sjangre.” Ny Musikk v/ daglig leder Agnes Kroepelien

For mer informasjon intervjuer og høyoppløselige bilder, kontakt:

Daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards,

Telefon: 21 37 88 10, mobil: 916 05 070.
Foto: Støperiet i Tønsberg, Fotograf: Eivind Henriksen