Hopp til innholdet

Statsbudsjettet for 2015

Kulturministeren har lagt frem statsbudsjettet for 2015 – Musikkutstyrsordningen savner en offensiv satsning på gode lokaler for øving og fremføring av musikk, et av de viktigste tiltakene Enger-utvalget (Kulturutredningen 2014) pekte på for å fremme det lokale kulturlivet over hele landet.Tilgang på gode arbeids og fremføringslokaler er også helt grunnleggende for utviklingen av musikknæringen og musikeres levekår.

Bevilgningene til Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, er i statsbudsjettet for 2015 foreslått redusert med nesten 5 millioner.
Disse 5 millionene i tilskuddsmidler kunne f.eks gitt (basert på statsistikk fra 2013):
• Bygging og utbedring av ca. 35 øvingsrom som ville gitt gode arbeidsforhold for over 500 musikere, eller tilgang på godt utstyr å øve på for ca. 10.000 musikere (ca. 2500 band)
• Resultat: ca. 13 millioner øvingstimer fordelt på enkeltutøvere eller 3 millioner bandøvingstimer
5 millioner i tilskuddsmidler ville alternativt kunne gitt:
• Teknisk utstyr til ca. 30 små og store scener
• Dette ville lagt grunnlag for 14.000 kulturarrangementer med over 3,2 millioner besøkende.

Tilskudd fra MUO er med og legger et grunnlag for at utøvere, band, ensembler, spellemannslag, øvingsfellesskap, øvingsanlegg, konsertarrangører og spillesteder over hele landet får gode forhold slik at de kan skape fantastiske resultater med store positive ringvirkninger. Et tilskudd fra MUO genererer gjerne mange flere kulturkroner, både kommunale, fylkeskommunale og private, og aktiviteten genererer arbeidsplasser og penger tilbake til staten i form av skatter og avgifter. Musikklivet blomstrer i Norge, og næringen er i god vekst, men behovene og utfordringene er fortsatt store der ute!