Hopp til innholdet

Musikkutstyrsordningen deltar på informasjonsmøte i Nord-Norge

Seminar om tilskuddsordninger 17.-19. juni

Rom for Kultur 2013 – 2015 inviterer alle kulturaktører i Troms til å få oppdatert sin kunnskap om aktuelle støtteordninger fra Kulturrådet, Musikkutstyrsordningen, Riksantikvaren, Spillemidlene til kulturbygg, Kulturminnefondet, og Troms fylkeskommune. Seminarene er det første i en rekke kompetanseseminarer i regi av prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015, som handler om å styrke kulturarenafeltet i Troms.

Har dere et grendehus som skal oppgraderes for å ta i mot utstillinger, teater, konserter eller tilrettelegge for annen kulturvirksomhet? Eller et gammelt fjøs man vil starte ny kulturrelatert aktivitet i? Trenger kulturhuset oppgraderinger, eller akustiske tiltak for å bedre lydforholdene? Er svaret JA og mere til, da er dette rett seminar for deg å hente informasjon, og komme ett skritt nærmere målet om en god kulturarena der dere bor!

Seminaret holdes 3 steder i Troms – vær obs på å melde deg på til seminaret som er nærmest der du er!

17. juni 2014  kl 1700 – 2115: HARSTAD, Høgskolen
18. juni 2014  kl 1200 – 1615: TROMSØRådstua teaterhus
19. juni 2014  kl 1500 – 1800: KÅFJORDSenter for Nordlige folk

Program alle dager
Påmelding skjer via Troms fylkeskommunes kursportal
Servering: kaffe

Kontaktinformasjon Troms fylkeskommune / arrangør:
Anne Mette Sætra – prosjektleder Rom for Kultur 2013 – 2015
Epost: anne.mette.satra@tromsfylke.no
Tel: +47 77788222 / +47 91833914

For mer informasjon se siden til rom for kultur