Hopp til innholdet

14,3 millioner til spillesteder og øvingslokaler over hele landet

Kvelertak 2014, USF Verftet, Bergen.
Foto: Oddbjørn Steffensen

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 4. juni 2014:

I årets første tildelingsrunde bevilger Musikkutstyrsordningen 14 251 825 kroner til 95 tiltak innenfor pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over. Investeringene i livebransjen bidrar til næringsutvikling i en sektor i sterk vekst.

Live-bransjen er en stor og viktig del av musikklivet. I april kom rapporten «Musikk i tall 2012», som viste at halvparten av alle pengene musikkbransjen tjener kommer fra ulike live-arenaer. I denne første tildelingsrunden fra Musikkutstyrsordningen har hele 38 store og små scener fått tilskudd til lyd- og lysutstyr.

– Satsingen på musikklivet skaper glede gjennom gode musikkopplevelser, men de danner også arbeidsplasser og genererer skattekroner, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Hovden Edwards, – Vi kan derfor kalle dette lønnsomme kulturkroner.

Utvikling av gode øvings- og fremføringslokaler var et av de viktigste tiltakene for å få til et lokalt kulturløft, i følge Enger-utvalget sin Kulturutredning i 2014.

– For at vi skal ha et levende musikkliv i hele landet med høy kvalitet, er det utrolig viktig med egnede øvingsfasiliteter, forteller Edwards, – Som følge av årets tildelinger vil det nå bli bygget og oppgradert 34 nye øvingsrom, som gir gode øvingsforhold for ca. 100 band eller 4-500 musikere.

Hele 5,1 millioner kroner er tildelt bygging av flere og bedre øvingslokaler i denne runden. I tillegg vil ytterligere nesten 200 band eller omtrent 800 utøvere få bedre øvingsforhold gjennom tildelinger til øvingsutstyr.

Jubel over hele landet
Da tildelingen fra Musikkutstyrsordningen ble kjent, var gleden stor i det ganske land. I PEAK studiofellesskap i Bergen frydet de seg over 1 150 000 kroner til bygging av 11 øvingsrom til det profesjonelle musikkmiljøet i Bergen.

– WOW! Tilskuddet vi nå får tildelt vil langt på vei gjøre oss i stand til å realisere våre visjoner om et godt øvingsmiljø, med gode akustiske forhold i gode og solide omgivelser. Det vil utvilsomt bety mye for musikklivet i Bergen og omegn i årene som kommer, sier de.

På Lillehammer gleder Cafe Stift seg over 49 200 kr i tilskudd til lydutstyr.

-Med disse midlene får vi muligheten til å sikte høyere, bli enda bedre på det vi gjør og være et steg nærmere å bli en sterkere scene enn noen gang tidligere, utbryter Øystein Apeland, kulturkoordinator hos Cafe Stift.

Asker Jazzklubb får 80 100 kr til fremføringsutstyr, noe de setter stor pris på.

– Både publikum og ikke minst musikerne fortjener at musikken presenteres på en god og stemningsfull måte. For å oppnå et profesjonelt nivå på dette område har samarbeidet med Musikkutstyrsordningen vært av uvurderlig betydning, sier Harald Skogli, leder Asker Jazzklubb.

Oslo Lydproduksjon, som har fått 2 000 000 i tilskudd til bygging av 10 øvingsrom, og kunne ikke vært mer fornøyde.

– Vår drøm om et kollektiv av profesjonelle musikere kan nå realiseres. Takket være Musikkutstyrsordningen kan vi skape gode øvingslokaler og være et knutepunkt for yrkesmusikere og band i Oslo. Nå bygger vi de arbeidslokalene musikerne i Oslo fortjener, og vi gleder oss sinnsykt til å komme i gang!

Tildelinger til 17 av 19 fylker
Det er stor variasjon og bredde i bevilgningene fra Musikkutstyrsordningen, både geografisk og sjangermessig. I alt har 17 fylker og 95 musikkprosjekter fått støtte i denne første tildelingsrunden. Total søknadssum var på 54 millioner.

Se fullstendig tildelingsliste og fylkesoversikt i vedlagt PDF. Oversiktlig faktaboks med totalsummer og tall nederst.

Neste søknadsfrist er 1. september 2014.

——————-

Om Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, og gir bevilgninger i disse tre kategoriene. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.
Nøkkeltall tildeling 1 / 2014
I første tildelingsrunde 2014 kom det inn 167 søknader med en totalt søknadssum på 54 millioner kroner.
95 søknader fordelt på 17 fylker fikk tilslag med en samlet tilskuddsramme på 14,3 millioner kroner.
Fordelingsutvalget hadde møte 26. og 27. mai.

——————-

Midlene fordelte seg slik:
• Det ble gjort tildelinger til 11 søknader om øvingslokaler, totalt 5,1 millioner (bygging og utbedring av 34 øverom).
• Det ble gjort tildelinger til 4 søknader om akustiske tiltak for spillesteder, totalt 2 millioner.
• Det ble gjort tildelinger til 38 søknader om fremføringsutstyr, totalt 6 millioner.
• Det ble gjort tildelinger til 42 søknader om øvingsutstyr, totalt 1,2 millioner.

Fullstendig tildelingsliste finner du her

Tildelingsliste sortert etter fylke finner du her