Hopp til innholdet

Søk MUO-praksisplass hos Rikskonsertene!

«Hvis du bare rekrutterer fra halvparten av befolkningen går du glipp av halvparten av talentene».

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk i hele landet.
Tilskuddene går til fremføringsutstyr og akustiske tiltak til spillesteder, til bygging og oppgradering av øvingsrom, til øvingsutstyr og musikkbinger og er spredt på alle fylker i hele landet.
Det tekniske feltet har vært i rivende utvikling de siste 30 årene. Dette stiller stadig økende krav til kunnskapen og kompetansen hos brukerne av den tekniske infrastrukturen. Derfor har MUO utpekt nettopp denne typen kompetanse som satsningsområde. Et viktig element i satsningen er arbeidet for å bedre kjønnsbalansen på feltet.
MUO har derfor startet prosjektet Kvinner & Konsertteknikk (K&K), en satsning på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Et av rekrutteringstiltakene i prosjektet er Praksisplassprogrammet.

PRAKSISPLASS er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, og/eller turnéledere i planlegging og avvikling av turné.

Musikkutstyrsordningen og Rikskonsertene samarbeider om praksisplass innenfor feltet konsertteknikk og turnéledelse. I Rikskonsertene inngår praktikantordningen i likestillingsprosjektet, Balansekunst, som fokuserer på kjønnsbalansen innenfor alle deler av konsertproduksjon. Musikkutstyrsordningen administrerer praksisplassordningen og formidler kontakt mellom søkere og oppdragsgiver (her: Rikskonsertene).

Målgruppe
Målgruppen for ordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. Det er en fordel med førerkort.

Praksisplassen
Rikskonsertene (RK) er et produksjonshus og et kompetansesenter, og Norges største formidler av levende musikk til barn og unge. Institusjonen er også landets største arbeidsgiver for frilansmusikere, med over 800 ulike utøvere på turneer hvert år. Konsertvirksomheten omfatter nær 10 000 konserter årlig til skoler og barnehager. RK har også en omfattende internasjonal virksomhet, og det totale publikumstallet er ca 1.3 millioner per år. Skolekonsertene er del av Den kulturelle skolesekken, og gjennomføres i tett samarbeid med alle landets fylker.

Som praktikant vil du være med på et oppstartsmøte hos Rikskonsertene før praksisperioden starter, der du vil få informasjon om virksomheten og oppgavene du er tiltenkt. Du vil få en arbeidsavtale, attest og egne kontaktpersoner som følger deg opp i perioden.

Generell målsetning
– Økt kompetanse og utvikling
– Kjennskap til det praktiske yrkeslivet

Økonomisk støtte
Det vil være mulig å få dekket kostnader for eksempel for reise og overnatting dersom du skal ha praksisplass et annet sted enn du er bosatt, dette gjelder også evt. praksisplass i utlandet.

Tid og tidsrom
Praksisperioden skal gjennomføres mellom 1. august og 15. desember. Minimum antall timer: 50 timer. De fleste praksisplassene vil være på skolekonsertturneer. Det er vanligvis 2-3 konserter hver dag, og konsertene foregår på dagtid i ukedagene.

Hvordan søke
Last ned og benytt ”Søknadsskjema Praksisplass”
Ferdig utfylt søknad sendes til post@utstyrsordningen.no

Søknadsfrist er 10. mai 2015

young girl sweaters within 1800s
chanel shoesPrinted Silk Fabrics Sewing Tips