Hopp til innholdet

Pressemelding: 4,3 millioner tildelt Oslos musikkliv. 10 nye øvingsrom bygges.

Musikkutstyrsordningen har igjen åpnet pengesekken. Små og store musikkprosjekter over hele landet kan nå juble over enda bedre øvingsutstyr og anlegg. Musikkentusiaster i Oslo har tilsammen fått 4.3 millioner, et stort løft for både øvingslokaler, scener og band. Blant mottagerne finner vi populære spillsteder som Josefine Visescene, Parkteatret, AKKS Oslo, Nordic Black Theatre og Studentersamfundet (Chateau Neuf). Den største tildelingen på landsbasis går til «Øveriet» i Oslo som mottar hele 2.5 millioner kroner.

Prekær mangel på øvingsrom i Oslo
– Musikkutstyrsordningen er glad for å kunne bidra med tilskudd til byggingen av 10 mye øvingsrom på «Øveriet» på Alexander Kiellands Plass, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Edwards.

– Mangelen på øvingsrom i Oslo er i ferd med å bli prekær.  Oslo Kommune ga øvingssituasjonen i Oslo et løft med byggingen av øvingshotellet, likevel er det slik at timesleie ikke passer for alle. I løpet av 2012 stenger ytterligere 3 øvingsanlegg med fulltid- og deltids-rom dørene. Dette betyr at over 100 band er i ferd med å miste øverommene sine. I tillegg har flere steder usikre framtidsutsikter grunnet korttidskontrakter og omregulering av lokaler. Dessverre er det slik at øvingslokaler ofte må vike for utviklingsprosjekter med høyere inntjeningspotensial. Vi håper at også Oslo kommune er sitt ansvar bevisst og følger opp denne situasjonen, sier Rhiannon Edwards.

«Øveriet» er et privat øvingsanlegg som drives og eies av Westmork og ble etablert i 2006. Øvingsanlegget består pr i dag av 18 øvingsrom: 13 fulltids øvingslokaler, et pre-produksjonslokale, et drop-in lokale og tre deltids lokaler. Tilgangen til lokalene er hele døgnet, hele uka hele året. Nærmere 100 musikere og over 20 band øver her hver eneste uke. Les mer: http://overiet.no/default.aspx

13.9 millioner fordelt i hele landet
– Det er en stor glede å kunne bidra til store musikkopplevelser hver dag, både for publikum, profesjonelle musikere og de glade amatører, sider daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards.  I årets første tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz, elektronika og folkemusikk, er 13,9 millioner er fordelt.

 Musikkutstyrsordningen er den nasjonale støtteordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. I 2011 rapporterte tilskuddsmottagerne at de tilsammen arrangerte 4200 kulturarrangementer og gjennomførte 4000 øvingstimer. I årets første søknadsrunde fikk MUO inn 173 søknader på totalt 44 millioner. Det er en økning på 40 prosent i søknadssum på et år!  Til sammen 90 mottakere over hele landet fikk støtte.

FAKTA: Tildelinger fra Musikkutstyrsordningen, 1. søknadsrunde 2012

 

  • Totalt i 1. søknadsrunde 2012 ble det gjort tildelinger for 13.9 millioner.
  • Det ble gjort tildelinger til 6 søknader om akustiske tiltak, totalt 3.3 millioner.
  • Det ble gjort tildelinger til 4 søknader om musikkbinger, totalt 1 million.
  • Det ble gjort tildelinger til 32 søknader om fremføringsutstyr, total 8 millioner.
  • Det ble gjort tildelinger til 49 søknader om øvingsutstyr til øvingsanlegg og øvingsfellesskap, totalt 1.6 millioner.
  • Musikkutstyrsordningens fordelingsutvalg hadde møte 4. og 5. juni

Om Musikkutstyrordningen (MUO)

MUO er den nasjonale støtteordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUO gir støtte til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfelleskap, samt utvikling, tilrettelegging og bygging av øvingslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet. Neste søknadsfrist er 1. september 2012.