Hopp til innholdet

13, 4 millioner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

– MUO har i denne runden tildelt støtte til store og små prosjekter og tiltak over hele landet, og mange musikere og band vil dra nytte av disse tildelingene i mange år fremover. Det samme gjelder for publikum, som gjennom MUOs utstyrsprogram for spillesteder og konsertarrangører får en bedre konsertopplevelse gjennom at det satses på bedre infrastruktur, sier leder for fordelingsutvalget Ola Stave.

MUO vil særlig trekke frem Kristiansand som i denne tildelingsrunden får komplettert tre scener. Kick, som er byens hovedscene for rytmisk musikk, ble i 2009 lydisolert ved hjelp av økonomisk støtte fra MUO og Kristiansand kommune. Gjennom denne tildelingsrunden er spillestedet nå ferdig utstyrt med både lyd og lysutstyr. I tillegg er TrashPop, som har tilhold på Charlies Bar, og Samsen Kulturhus som er Kristiansands ungdomsscene, tatt opp i MUOs utstyrsprogram. Alt ligger nå til rette for at Kristiansands arrangørmiljøer kan gjøre flere og bedre konserter for hele byens befolkning.

– For få år siden så det mørkt ut for arrangørmiljøet i Kristiansand. Kick hadde restriksjoner i forhold til konserttider og lydnivå som gjorde det vanskelig å gjennomføre gode arrangementer. Gjennom denne satsingen som nå har vært i byen fremstår Kristiansand som en mer attraktiv kulturby enn tidligere, sier styreleder i MUO, Arnfinn Bjerkestrand.

Tildelingene fordeler seg på følgende måte;

Fremføringsutstyr5 186 500
Øvingsutstyr1 329 000
Akustiske tiltak1 325 500
Musikkbinger5 575 000

Tilskudd og utstyrsprogram
MUO tildeler støtte på to måter. Støttemottakere som mottar større utstyrspakker får tildelt bruksrett til utstyr som eies av MUO, såkalt utstyrsprogram. Støtte til blant annet akustiske tiltak, musikkbinger og mindre utstyrspakker gis som tilskudd. Vedtakene som inngår i utstyrsprogram er konfidensielle i forhold til kostnadsramme. Dette på grunn av reglene som gjelder for offentlige anskaffelser.

Kontaktperson MUO; Styreleder Arnfinn Bjerkestrand 91684281

Se hele tildelingen her >>